Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat precum si pentru scolarii din gradinitele de stat cu program de 4 ore, din sectorul 4 in anul scolar 2012-2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.983.018 RON

Castigatorul Licitatiei: ALBALACT S.A.
Anunt de atribuire numarul 137486/18.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129684
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA SCOLILOR , LICEELOR SI GRADINITELOR SECTOR 4
Adresa postala: B-dul. Metalurgiei, nr. 89, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041832, Romania, Punct(e) de contact: VASILICA VLAD, Tel. +40 214608593, Email: silvia_vld@yahoo.com, Fax: +40 214601420, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de produse lactate pentru elevii din invatamantulprimar si gimnazial de stat precum si pentru scolarii din gradinitele de stat cu program de 4 ore, din sectorul 4 in anul scolar 2012-2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile de invatamant din Sectorul 4 (conform anexei caietului de sarcini)
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat precum si pentru prescolarii din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore din sectorul 4, in anul scolar 2012-2013
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 983, 018.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S139-232437din21.07.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4110/4111 Denumirea: Furnizare prod.lactate pt. elevii cls. 0-VIII si prescolarii din Gadinitele de stat cu prog.de 4 ore
V.1) Data atribuirii contractului 19.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALBALACT S.A.
Adresa postala: Oiejdea, Com.Galda de Jos, Dn1, Km.392+600, Localitatea: Oiejdea, Cod postal: 510200, Romania, Tel. +40 0258816425, Email: SECRETARIAT@ALBALACT.RO, mihai.militaru@albalact.ro, it@albalact.ro, Fax: +40 0258816425, Adresa internet (URL): WWW.ALBALACT.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1983018.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Durata contractului de achizitie publica este de 10 luni (10.09.2012 - 21.06.2013), respectiv 178 zile lucratoare conform Ordinul Ministerul Educatiei Cercetarii , Tineretului si Sportului nr. 3794/2012.Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate.Reducerea de 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri, garantia de participare si garantia de buna executie se aplica IMM-urilor precum si asocierii constituite exclusiv din IMM-uri. Astfel, pentru a beneficia de reducerea mai sus mentionata, documentului care atesta constituirea garantiei de participare i se vor anexa in mod obligatoriudocumentelein original privind incadrarea in categoria IMM (Declaratie pe propria raspundere sau Certificate emise de institutii abilitate ).Functie de modalitatea aleasa de ofertanti pentru intocmirea ofertei, dupa caz, vor completa formularele X, XI, XII, XIII, XIV. In mod obligatoriu la intocmirea ofertei, vor tine cont de Anexa nr. 2 din Ordin nr. 509/14.09.2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentu Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.In situatia in care vor exista mai multi operatori economici clasati pe primul loc avand pret egal, autoritatea contractanta va solicita acestora, reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti -Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 37, Sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030833, Romania, Tel. +40 0214083600, Fax: +40 0214083700
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administatia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4 -Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: B-dul Metalurgiei nr. 89, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041832, Romania, Tel. +40 0214608593, Fax: +40 0214601420
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2012 09:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer