Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII si prescolari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.198.615 RON

Castigatorul Licitatiei: ALBALACT S.A.
Anunt de atribuire numarul 80726/02.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 69393
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A UNITATILOR DE INVATAMANT SANITARE SI CRESELOR SECTOR 4
Adresa postala: STR.MIREA MIOARA LUIZA , NR. 1A, SECTOR 4 , BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Punct(e) de contact: MARIA CLAUDIA BADEA, Tel.0726908205, Email: maria_raduku@yahoo.com, Fax: 4601420, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII si prescolari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: unitati de invatamant preuniversitar de stat din Sectorul 4
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII si prescolari
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 198, 615RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S120-175033din26.06.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5420/5421 Denumirea: furnizare produse lactate pentru elevii din cls. I-VIIIsi prescolari
V.1) Data atribuirii contractului 9/3/2009
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALBALACT S.A.
Adresa postala: Oiejdea, Com.Galda de Jos, Dn1, Km.392+600, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510200, Romania, Tel.0258816425, Email: SECRETARIAT@ALBALACT.RO ;mihai.militaru@albalact.ro;it@albalact.ro, Fax: 0258816425, Adresa internet (URL): WWW.ALBALACT.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2250303.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1198615.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: B-DUL STAVROPOLEOS NR. 6 SECTOR 3 , ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030008, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTI NR. 5 SECTOR 5, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050091 , ,Romania, Tel.3195180, Fax: 3195181
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
D.G.A.U.I.S.C. SECTOR 4
Adresa postala: ALEEA MIREA MIOARA LUIZA NR. 1A , ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 041531, Romania, Tel.4608593, Fax: 4601420
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2009 09:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer