Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Produse ?Materiale feroviare ? profile izolante sina, profile izolante eclisa si bucse izolante tip 49,60 si 65? Sucursala "CREIRCF" Brasov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
53.277 RON

Castigatorul Licitatiei: IPROEB S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 144298/13.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala "CREIRCF" BRASOV, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala"CREIR CF" Brasov str. Politehnicii nr. 1, cam.P19-P20, ,Tel. +40 268410709, In atentia: Mita Adriana, Dospinescu Daniela, Costiuc Marcel, Email: Adriana.Mita@cfr.ro, Daniela.Dospinescu@cfr.ro, Marcel.Costiuc@cfr.ro, Fax: +40 268410709, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Produse ?Materialeferoviare ? profile izolante sina, profile izolante eclisa si bucse izolante tip 49, 60 si 65? Sucursala "CREIRCF" Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala?CREIR CF? Brasov, la Sectia L7 Tg. Mures ? Districtul Exploatare Utilaje, str. Jilavei nr.8, localitatea Tirgu Mures.
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie Produse : ?Materialeferoviare ? profile izolante sina, profile izolante eclisa si bucse izolante tip 49, 60 si 65? Sucursala "CREIRCF" Brasov.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34946200-2 - Materiale de constructii de linii de cale ferata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
53, 277.14RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 126 Denumirea: Furnizare de produse - profile izolante sina, profile izolante eclisa si bucse izolante
V.1) Data atribuirii contractului 06.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IPROEB S.A.
Adresa postala: Str.Drumul Cetatii, Nr. 19, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420063, Romania, Tel. 0263/238151;0263/238164, Email: marketing@iproeb.ro, Fax: 0263/238021;0263/231704, Adresa internet (URL): www.iproeb.rp
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 54994.04 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53277.14 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Brasov
Adresa postala: B-dul 15 Noiembrie nr. 45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500097, Romania, Tel. +40 268419615, Email: trbrasov@just.ro, Fax: +40 268418054
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei « CREIR CF »Brasov
Adresa postala: strada Politehnicii nr 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Tel. +40 268474506, Fax: +40 268474506
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2014 15:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer