Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare pubele, containere, cosuri stradale si alte echipamente pentru deseuri menajere si deseuri colectate selectiv


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
613.562 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL
Anunt de atribuire numarul 57704/14.11.2008
Informatii anunt de participare asociat 47675
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL LEHLIU-GARA
Adresa postala:  Str. Pompieri, nr.3, Localitatea:  Lehliu-Gara, Cod postal:  915300, Romania, Punct(e) de contact:  Chivu Nicu, Tel. 0242641124, Email:  cons_lehliu@adslexpress.ro, Fax:  0242641134
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare pubele, containere, cosuri stradale si alte echipamente pentru deseuri menajere si deseuri colectate selectiv
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria oras Lehliu-Gara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de pubele, containere, cosuri stradale si echipamente pentr statia de transfer in cadrul proiectului "Sistem integrat de gestiune a deseurilor in localitatile Lehliu-Gara, Lehliu si Lupsanu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44613800-8 - Containere pentru deseuri (Rev.2)
39224340-3-Pubele (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 613, 562 RON si 613, 562RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8746 Denumirea: Furnizare pubele, containere, cosuri stradale si alte echipamente pentru deseuri menajere si deseuri
V.1) Data atribuirii contractului 10/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL
Adresa postala:  Str. Chiciurei nr.47 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0213441489, Email:  office@gradinariu.ro, Fax:  0213441492, Adresa internet (URL):  www.gradinariu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 182500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 172917.00/172917.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 613, 562/613, 562 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantat prin programul Phare 2004 CES, "schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor, faza extinsa"' cod Perseus : RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.27
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria oras Lehliu-Gara
Adresa postala:  str.Pompieri, nr.3, jud. Calarasi, Localitatea:  Lehliu-Gara, Cod postal:  915300, Romania, Tel. 0242641124, Email:  cons_lehliu@adslexpress.ro, Fax:  0242641134
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2008 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer