Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare suturi chirurgicale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.323.963 RON

Castigatorul Licitatiei: MINIMED SOLUTIONS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 136557/22.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127803
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI
Adresa postala: str splaiul independentei 169, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050098, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 213140015, In atentia: Andreea Hardau, Email: achizitiipublice.suub@gmal.com, Fax: +40 213140015, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate spitaliceasca
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare suturi chirurgicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SUUB, Splaiul Independentei 169, sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionarea de suturi chirurgicale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141126-9 - Ligaturi (Rev.2)
33141121-4-Suturi chirurgicale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 323, 963.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S114-188877din16.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 31472 Denumirea: Furnizare suturi chirurgicale
V.1) Data atribuirii contractului 17.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MINIMED SOLUTIONS S.R.L.
Adresa postala: CALEA GIULESTI, NR.23, APARTAMENT2-APARTAMENT3, SECT.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011786, Romania, Tel. +40 0720951249, Email: officeminimed@yahoo.com, Fax: +40 0212319178
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21804.48 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20995.20 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 31471 Denumirea: Furnizare suturi chirurgicale
V.1) Data atribuirii contractului 17.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STANDARD MEDICA
Adresa postala: SIRENELOR nr 10-12 ap.12, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050856, Romania, Tel. +40 727678678, Email: standardmedica@yahoo.com, Fax: +40 217810722
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2387952.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2302968.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta , va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Universitar de Urgenta
Adresa postala: Splaiul Independentei 169, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050098, Romania, Tel. +40 2131401, Fax: +40 2131401
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2012 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer