Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE TRANSPORTOARE CU RACLETE tip TR 3 si TR 5 (sau echivalent)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.724.000 RON

Castigatorul Licitatiei: UNIO S.A.
Anunt de atribuire numarul 147796/21.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143075
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Elisabeta Pogocsan, Tel. +40 254236407/+40 254570790/+40 254541460, Email: elisabeta.pogocsan@termodeva.ro, valeriu.iacob@termodeva.ro, licitatii@separoseni.ro, Fax: +40 254236404/+40 254570481/+40 0254506104, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro;, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE TRANSPORTOARE CU RACLETE tip TR 3 si TR 5 (sau echivalent)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: EM LONEA, EM LIVEZENI, EM VULCAN si EM LUPENI - PUNCTE DE LUCRU ALE DIVIZIEI MINIERE DIN CADRUL S CEH SA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transportoarele cu raclete sunt destinate transportului de carbune si steril atat pe galeriile de transport cat si la frontul de lucru aferent procesului de exploatare, perforare-puscare, sustinere individuala, sustinere mecanizata si combine de abataj.DECRIEREA DETALIATA A ACESTORA ESTE PREZENTATA IN SECTIUNEA II -CAIET DE SARCINI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42417230-3 - Transportoare blindate pentru mine (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 724, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: APF Denumirea: FURNIZARE TRANSPORTOARE CU RACLETE TIP TR3 SI TR5
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNIO S.A.
Adresa postala: Aleea Expozitiei, Nr.1, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430294, Romania, Tel. +40 0261764623/+40 0261766120, Email: desf2@unio.ro, Fax: +40 0261764813, Adresa internet (URL): www.unio.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1724100.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1724000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic - Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA
Adresa postala: Strada Paroseni, nr. 20, Localitatea: Paroseni, Cod postal: 337532, Romania, Tel. +40 0254570790, Email: office@separoseni.ro, Fax: +40 0254570481, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2013 08:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer