Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare uniforme militare si articole de echipament pentru cadre militare, soldati si gradati profesionisti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.366.073 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDIMPACT S.A.
Anunt de atribuire numarul 134919/30.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 128060
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI
Adresa postala: strada Jandarmeriei, nr.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013893, Romania, Punct(e) de contact: Oana BURTEA, Tel. +40 212087772, Email: burteaoana@dcti.ro, Fax: +40 212087738/61, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare uniforme militare si articole de echipament pentru cadre militare, soldati si gradati profesionisti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare uniforme militare si articole de echipament pentru cadre militare, soldati si gradati profesionisti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35811300-5 - Uniforme militare (Rev.2)
18221300-7-Impermeabile (Rev.2)
18332000-5-Camasi (Rev.2)
18425000-4-Centuri (Rev.2)
18813300-4-Incaltaminte de oras (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 366, 072.93RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S80-131402din25.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 95 Denumirea: Furnizare uniforme militare si articole de echipament pentru cadre militare, soldati si gradati prof
V.1) Data atribuirii contractului 16.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIMPACT S.A.
Adresa postala: I.C.BRATIANU 20-26, Localitatea: Medias, Cod postal: 551003, Romania, Tel. 0269842182, Email: office@medimpact.ro, mendea@medimpact.ro, Fax: 0269845045, Adresa internet (URL): www.medimpact.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 161643.45 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 156068.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 19, 20
Contract nr: 94 Denumirea: Furnizare uniforme militare si articole de echipament pentru cadre militare, soldati si gradati prof
V.1) Data atribuirii contractului 16.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LAROM IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str.Morii, Ap.25, Localitatea: Reghin, Cod postal: 545300, Romania, Tel. 0265/511535, Email: laromsrl@gmail.com, Fax: 0265/511535, Adresa internet (URL): http: //larom.ro/index.htm
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34906.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26868.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
16
Contract nr: 90 Denumirea: Furnizare uniforme militare si articole de echipament pentru cadre militare, soldati si gradati prof
V.1) Data atribuirii contractului 16.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S&G COMERCIAL S.R.L.
Adresa postala: sect.4, str. Liveni, nr. 31-B, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051761, Romania, Tel. 0213350188, Email: office@sguniforme.ro, Fax: 0213360681, Adresa internet (URL): www.sguniforme.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 99323.18 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 86888.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 9, 17
Contract nr: 91 Denumirea: Furnizare uniforme militare si articole de echipament pentru cadre militare, soldati si gradati prof
V.1) Data atribuirii contractului 16.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIPER SPIRIT S.R.L.
Adresa postala: str. Al.Vlahuta, nr.2, bl.M50, sc.3, ap.99, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031021, Romania, Tel. 0212550211, Email: office@viperspirit.ro, Fax: 0212550211, Adresa internet (URL): www.viperspirit.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24557.14 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11893.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 93 Denumirea: Furnizare uniforme militare si articole de echipament pentru cadre militare, soldati si gradati prof
V.1) Data atribuirii contractului 16.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA MUNCA SI ARTA
Adresa postala: B-dul Ferdinand I, nr.97, bl.p17, parter , sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021385, Romania, Tel. 0212 52 71 27, Email: muncasiarta@icomm.ro, lucianaciubuc@yahoo.com, Fax: 0212 52 71 27
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 720262.22 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 720262.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 4, 7, 12, 13, 15
Contract nr: 92 Denumirea: Furnizare uniforme militare si articole de echipament pentru cadre militare, soldati si gradati prof
V.1) Data atribuirii contractului 16.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TREXIMCO S.R.L.
Adresa postala: Str.CARAUSILOR nr.10, SECTOR 2, Localitatea: Pantelimon, Cod postal: 077145, Romania, Tel. 3508534, Email: aprovizionare@treximco.ro, Fax: 3508533
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 43826.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 46547.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8, 10, 11, 21, 22
Contract nr: 96 Denumirea: Furnizare uniforme militare si articole de echipament pentru cadre militare, soldati si gradati prof
V.1) Data atribuirii contractului 16.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EMBIS S.R.L.
Adresa postala: Str. Carpati, Nr. 34, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400180, Romania, Tel. 0264/592626, Email: comercial@embis.ro, Fax: 0264/592626
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 53420.64 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53144.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit.Conform art. 165 alin (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru participarea la etapa finala de licitatie electronica autoritatea contractanta va transmite, simultan, invitatii, pe cale electronica, numai ofertantilor care au depus oferte admisibile.In cadrul licitatiei electronice, procesul de ofertare se refera numai la preturi.In conformitate cu prevederile art. 168 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, pe parcursul efectuarii rundei de licitatie electronica, autoritatea contractanta nu are dreptul de a dezvalui identitatea ofertantilor.Licitatia electronica se finalizeaza la un moment precis stabilit ce va fi comunicat ofertantilor prin invitatia de participare.Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care a indeplinit criteriile de calificare solicitate prin documentatia de atribuire si are pretul cel mai scazut pe total valoare lot, la etapa finala de licitatie electronica, in conformitate cu prevederile art. 169, alin. (2) si art. 200 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care, in urma finalizarii etapei de licitatie electronica, pe locul I se claseaza doua sau mai multe firme cu aceeasi valoare, exprimata in LEI fara TVA, pentru atribuire, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita acestora o noua oferta de pret in plic inchis, cu doua zecimale, in conformitate cu prevederile legii nr. 348/2004 si ale Ordinului MFP nr. 1840/2004 privind denominarea monedei nationale.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 0461 Bucuresti - compartimentul juridic
Adresa postala: Str. Jandarmeriei, nr. 2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013895, Romania, Tel. +40 212087772, Fax: +40 212087738/61
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2012 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer