Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Imprimare buletine de vot care vor fi folosite la alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2008


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
406.220 RON

Castigatorul Licitatiei: TIPOGRUP PRESS S.A.
Anunt de atribuire numarul 49149/05.11.2008
Informatii anunt de participare asociat 47011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL BUZAU
Adresa postala: STR. NICOLAE BALCESCU NR. 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120017, Romania, Punct(e) de contact: PEHINIANA COJOCARU, Tel.0238/710609, Email: prefect@prefecturabuzau.ro, Fax: 0238/721694, Adresa internet (URL): www.prefecturabuzau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Imprimare buletine de vot care vor fi folosite la alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Institutia Prefectului judet Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de imprimare buletine de vot
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79810000-5 - Servicii tipografice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
406, 220RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
criteriul 1
70%
Descriere:
2.
criteriul 2
20%
Descriere:
3.
criteriul 3
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6301
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8095 Denumirea: imprimare buletine de vot care vor fi folosite la alegerea autoritatilor administratiei publice loca
V.1) Data atribuirii contractului 5/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TIPOGRUP PRESS S.A.
Adresa postala: B-dul NICOLAE BALCESCU nr.48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120017, Romania, Tel.0238717358, Email: office@tipogruppress.ro, Fax: 0238717360
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 406220.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Datele finale privind candidaturile au fost primite de la Biroul Electoral dupa intocmirea documentatiei.Dupa primirea acestor date s-a constatat ca paginile ce compuneau buletinele de vot au fost mai multe decat ce s-a estimat.Au fost cazuri cand a fost necesara si retiparirea buletinelor de vot la care s-au constatat erori privind numele candidatilor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleus nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului Judet Buzau
Adresa postala: Nicolae Balcescu nr.48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120017, Romania, Tel.0238710609, Email: prefect@prefectura.ro, Fax: 0238721694, Adresa internet (URL): www.prefecturabuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2008 10:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer