Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Indiguire rau Prut pe sectorul Bratesul de Jos, jud. Galati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.307.078 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC LESCACI COM SRL
Anunt de atribuire numarul 28571/31.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 46640
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: Valeriu Andreescu, Tel.0232218192, Email: investitii@dap.rowater.ro, Fax: 0232213884
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Indiguire rau Prut pe sectorul Bratesul de Jos, jud. Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Sectorul Sivita - Giurgiulesti, jud. Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Refacere diguri 17500 ml, impermeabilizari taluzuri 135000 mp si consolidari de mal 500 ml
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 307, 077.62EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
durata de executie
5%
Descriere:
3.
programul calitatii
10%
Descriere:
4.
factori de mediu
10%
Descriere:
5.
caracteristici tehnice si functionale ale proiectului tehnic
25%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10293
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10293 Denumirea: Indiguire rau Prut pe sectorul Bratesul de Jos, jud. Galati.
V.1) Data atribuirii contractului 9/18/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LESCACI COM SRL
Adresa postala: NEGRESTI OAS, STR. VICTORIEI, BL. 2, PARTER, SATU MARE, Localitatea: NEGRESTI OAS, Cod postal: 440090, Romania, Tel.0261853420
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3450000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2307077.62 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 7, 560, 754.78 Moneda: RON
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nu este cazul
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Bd. A. Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232217808, Fax: 0232217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic - Directia Apelor Prut Iasi
Adresa postala: Str. Th.Vascauteanu, nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel.0232218192, Fax: 0232213884
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2008 11:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer