Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlocuire traverse de lemn, traverse din beton armat, dibluri, sine c.f." - 3 loturi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
524.343 RON

Castigatorul Licitatiei: STONE CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 107006/13.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 93211
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900132, Romania, Punct(e) de contact:  Daniela Belu, Tel. 0241/589840, Email:  daniela.belu@cfr.ro, Fax:  0241/587240, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inlocuire traverse de lemn, traverse din beton armat, dibluri, sine c.f." - 3 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lot 1: Linia CF 813, linia CF 813B, Linia 2 statia CF Mangalia
Lot 2: Linia CF 813
Lot 3: Linia CF 814, Linia 5 statia CF Cta Oras, Linia de legatura Dana 35-Statia CF Port Gr. B
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caietelor de sarcini si anexelor anexate prezentului anunt de participare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
524, 343RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 279 Denumirea: Inlocuiri traverse lemn, beton armat, dibluri, sine CF linia 812 Medgidia Tulcea - lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 10/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STONE CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  str.Constantin Golea, nr.15, Localitatea:  Medgidia, Cod postal:  905600, Romania, Tel. 0241814079, Email:  STONE_CONSTRUCT53@YAHOO.COM, Fax:  0241814079
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 270000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 265422.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 280 Denumirea: Inlocuiri traverse lemn, beton armat, dibluri, sine CF linia 814 Palas Port B lot3
V.1) Data atribuirii contractului 10/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STONE CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  str.Constantin Golea, nr.15, Localitatea:  Medgidia, Cod postal:  905600, Romania, Tel. 0241814079, Email:  STONE_CONSTRUCT53@YAHOO.COM, Fax:  0241814079
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 260000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 258921.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala:  str. Traian, nr. 23, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900743, Romania, Tel. 0241/606598, Fax:  0241/616003
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul SRCF Constanta
Adresa postala:  Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900132, Romania, Tel. 0241/589840, Fax:  0241/587240
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2010 12:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer