Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlocuire traverse din lemn, traverse din beton armat, dibluri, sine CF - 2 loturi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
337.430 RON

Castigatorul Licitatiei: GRUP TRANSPORT FEROVIAR SA
Anunt de atribuire numarul 130960/17.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 118116
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel. 0241/617402, Email: daniela.belu@cfr.ro, Fax: 0241/617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inlocuire traverse din lemn, traverse din beton armat, dibluri, sine CF - 2 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: L812 Medgidia Tulcea - Lot IIL814 Palas Cta Port B, Linia I, II - lot III
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de inlocuiri traverse de lemn, beton armat, dibluri, sine cf, conform cerintelor din caietele de sarcini si anexelor acestora publicate in totalitate cu prezentul anunt de participare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
337, 429.74RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/4/561/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 410 Denumirea: Inlocuire traverse din lemn, beton armat, dibluri, sine CF linia 812 Medgidia Tulcea
V.1) Data atribuirii contractului 11/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRUP TRANSPORT FEROVIAR SA
Adresa postala: str. Copsa Mica 40, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel. 0213186710, Email: gruptf@gmail.com, Fax: 0213186712
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 279908.08 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 278780.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 411 Denumirea: Inlocuire traverse din lemn, beton armat, dibluri, sine CF linia 814 I, II Palas Constanta Port B
V.1) Data atribuirii contractului 11/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRUP TRANSPORT FEROVIAR SA
Adresa postala: str. Copsa Mica 40, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel. 0213186710, Email: gruptf@gmail.com, Fax: 0213186712
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 59989.13 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58648.92 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta ? Sectia Comerciala
Adresa postala: strada Traian, nr 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. 0241/ 617.760, Fax: 0241/619.628
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei CREIR CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor, nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. 0241/589840, Fax: 0241/587240
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2011 10:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer