Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmire schite cadastrale locuinte ANL


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
19.800 RON

Castigatorul Licitatiei: TOPO CAD SRL
Anunt de atribuire numarul 103155/04.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135281
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Sinmartin
Adresa postala: str.Principala nr.105 Sinmartin, Localitatea: Sanmartin, Cod postal: 417495, Romania, Punct(e) de contact: CiprianCaprar, Tel. +40 259318003, Email: primaria.sanmartin@cjbihor.ro, Fax: +40 259318003, Adresa internet (URL): www.sanmartin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intocmire schite cadastrale locuinte ANL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: comuna sinmartin
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor realiza lucrari de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei executate in conformitate cu Legea Cadastrului nr. 7/1996. Se vor realiza 120 de schite cadastrale pentru 3 blocuri P + 2E + M, fiecare bloc avand cate 20 de apartamente cu doua camera si 20 de garsoniere.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
19, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4566 Denumirea: Intocmire Schite cadastrale locuinte ANL
V.1) Data atribuirii contractului 01.09.2010
V.2) Numarul de oferte primite 13
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOPO CAD SRL
Adresa postala: str. Mesterul Manole, nr. 3, bl. d 15, sc. 3, et. 4, ap 45, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031124, Romania, Tel. 0728925944, Email: marinache.anamaria@yahoo.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@csnc.ro, Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.csnc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Oradea
Adresa postala: str. Parcul Traian, nr. 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel. +40 259426880, Email: primgrefiercao@just.ro, Fax: +40 259415903
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Sinmartin
Adresa postala: str. Principala, nr.105, Localitatea: Sinmartin, Cod postal: 417495, Romania, Tel. +40 259318003, Email: primaria.sanmartin@cjbihor.ro, Fax: +40 259318003, Adresa internet (URL): www.sanmartin.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2013 11:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer