Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INTRERUPATOR DE MANEVRA ? SEPARATOR DE STALP IZOLAT IN SF6 CU COMANDA MOTORIZATA (IMS)-DY 806 RO SI TRANSFORMATOR DE TENSIUNE (TT) DY 550 RO pentru Enel Distributie Muntenia, Enel Distributie Banat si Enel Distributie Dobrogea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.013.750 RON

Castigatorul Licitatiei: COL GIOVANNI PAOLO SOCIETATE PE ACTIUNI
Anunt de atribuire numarul 101701/20.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 93559
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  Ilies Adriana, Tel. 021-2065082, Email:  adriana.ilies@enel.com, Fax:  021-3175980, Adresa internet (URL):  www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
INTRERUPATOR DE MANEVRA ? SEPARATORDE STALP IZOLAT IN SF6 CU COMANDA MOTORIZATA (IMS)-DY 806 RO SI TRANSFORMATOR DE TENSIUNE (TT) DY 550 RO pentruEnel Distributie Muntenia, Enel DistributieBanat si Enel DistributieDobrogea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Lot 1.S.C. Enel DistributieMunteniaSA, DEPOZITUL CENTRAL TRANSYSTEM, Soseaua Alexandriei nr.544, loc. Bragadiru, jud. Ilfov.Lot 2.S.C. Enel DistributieBanatSA : DEPOZIT CENTRAL ? CALEA ARADULUI, DJ216, BIFURCATIA NR.4, TIMISOARA,
SC EUROCCOPERSRLLot 3.S.C. Enel DistributieDobrogeaSA: DEPOZITUL CENTRAL TRANSYSTEM, LOC.LUMINA STR.TULCEI NR.132, JUD. CONSTANTA
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1.IMS 24 Kv tip DY 806/2 RO+TT tip DY 550/3 RO pentruEnel Distributie MunteniaLot 2.IMS 24 kV tip DY 806/2 RO+TT tipDY 550/3ROpentru Enel DistributieBanatLot 3.IMS 24 kV tip DY 806/2 RO+TT tip DY 550/3ROpentru Enel DistributieDobrogea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31214110-3 - Separatoare (Rev.2)
31172000-2-Transformatoare de tensiune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 013, 750RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA511/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S112-170718din11.06.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 375 Denumirea: IMS 24 Kv tip DY806/2 RO+ TT tip DY550/3 ROpentruEnel Distributie Muntenia
V.1) Data atribuirii contractului 9/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COL GIOVANNI PAOLO SOCIETATE PE ACTIUNI
Adresa postala:  VIA FRATELLI CEIRANO 20-MONCALIERI(TORINO)-ITALIA, Localitatea:  NA, Cod postal:  10024, Romania, Tel. 00390116474258, Email:  ivana.rizzi@colgp.it, Fax:  00396474546, Adresa internet (URL):  www.colgp.it
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9303000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6168750.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 289 Denumirea: IMS 24 kV tip DY806/2 RO+TT tipDY550/3RO pentru Enel DistributieBanat
V.1) Data atribuirii contractului 9/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COL GIOVANNI PAOLO SOCIETATE PE ACTIUNI
Adresa postala:  VIA FRATELLI CEIRANO 20-MONCALIERI(TORINO)-ITALIA, Localitatea:  NA, Cod postal:  10024, Romania, Tel. 00390116474258, Email:  ivana.rizzi@colgp.it, Fax:  00396474546, Adresa internet (URL):  www.colgp.it
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5316000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3525000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 241 Denumirea: IMS 24 kV tip DY806/2 RO+TTtip DY550/3 RO pentru Enel DistributieDobrogea
V.1) Data atribuirii contractului 9/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELETTROMECCANICA ADRIATICA S.P.A.
Adresa postala:  ASCOLI PICENO (AP) ZONA INDUSTRIALE MARINO DEL TRONTO CAP 63100, ITALIA, Localitatea:  NA, Cod postal:  63100, Romania, Tel. +390736402922, Email:  massimo.rossi@adriaticaspa.it, Fax:  +390736402731, Adresa internet (URL):  www.adriaticaspa.it
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5316000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4320000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel -Sectia Contencios Administrativ si Fiscal Bucuresti.
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/319.51.80, Fax:  021/319 .51. 83
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. EnelDistributieMunteniaSA-Serv. Juridic
Adresa postala:  Bd-ul. I.Mihalache nr.41- 43, sector 1, Corpul C, Etaj 1, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 021/206 50 82, 2065081, Fax:  021/317.59.80
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.10.2010 08:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer