Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LOCUINTE SOCIALE 40 APARTAMENTE STRADA COPACESTI,MUNICIPIUL ADJUD,JUDETUL VRANCEA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.361.919 RON

Castigatorul Licitatiei: SC UNICOM SA GALATI
Anunt de atribuire numarul 712/12.06.2007
Informatii anunt de participare asociat 3450
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ADJUD
Adresa postala: STR STADIONULUI NR 2, Localitatea: Adjud, Cod postal: 625100, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA RACOVITA, Tel.0237641908, Email: investitii.adjud@vrancea.info, Fax: 0237641912
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LOCUINTE SOCIALE 40 APARTAMENTE STRADA COPACESTI, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: STRADA COPACESTI Municipiul Adjud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de lucrari pentru realizarea unuibloc de locuinte (P + 3E), format din doua tronsoane, avand in compunere 9 apartamente cuo camera si 11 apartamente cu doua camere
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 361, 919.26RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
85%
Descriere:
2.
durata de executie
5%
Descriere:
3.
programul calitatii propus pentru executia lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 29 Denumirea: LOCUINTE SOCIALE - 40 apartamente - str. Copacesti, Municipiul Adjud
V.1) Data atribuirii contractului 5/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC UNICOM SA GALATI
Adresa postala: STR TECUCI, NR. 161, Localitatea: GALATI, Cod postal: 800386, Romania, Tel.0236/464992, Fax: 0236/464643
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3361919.26 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 15
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Consiliului Loc al al Municipiului Adjud
Adresa postala: Str Stadionului Nr.2, Localitatea: Adjud, Cod postal: 625100, Romania, Tel.0237641908, Email: investitii.adjud@vrancea.info, Fax: 0237641912
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2007 08:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer