Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ?VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI IASI ? ETAPA I ? VARIANTA SUD ? OBIECT 1 ?VARIANTA DE TRAFIC GREU, SECTOR KM SECTOR KM 0+000 (DN28) - KM 13+905 (DJ248) ? FAZA II?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
46.528.160 RON

Castigatorul Licitatiei: VEGA'93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 129119/13.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119236
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: DRDP IASI, Tel. 021.315.01.26, In atentia: Serviciul Achizitii, Email: licitatii@andnet.ro, Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ?VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI IASI ? ETAPA I ? VARIANTA SUD ? OBIECT 1 ?VARIANTA DE TRAFIC GREU, SECTOR KMSECTOR KM 0+000 (DN28) - KM 13+905 (DJ248) ? FAZA II?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: varianta de ocolire a municipiului Iasi ? obiect 1 - km 0+000-km 13+905
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare: 1. Proiect tehnic, detalii de executie, specificatii tehnice; 2.Planul de securitate si sanatate conform HG 300/2006 +Asigurarea asistentei tehnice si Executia lucrarilor.Lucrarile si serviciile solicitate sunt incompletarea lucrarilor si serviciilor executate sau in curs de executie din contractul in derulare, pentru punerea in functiune a obiectului 1.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233130-9 - Lucrari de constructii de drumuri nationale (Rev.2)
45221111-3-Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
46, 528, 160.68RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
caracteristici tehnice privind nivelul calitativ, functional, eficienta, termene de exec
60%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S147-244162din03.08.2011
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S165-272533din30.08.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 103 Denumirea: Luc de pr si ex ptr ob de inv ?Var de ocol a mun Iasi?Et I?Var sud?Ob 1?Var de tr greu sec km 0+000
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEGA'93 S.R.L.
Adresa postala: STR.SIDERURGISTILOR, NR.7, (TRONSON 4, INCINTA"VEGA HOLDING"), BL.PS1B, Localitatea: Galati, Cod postal: 800684, Romania, Tel. 0236/473105, Email: office@vega93.ro;denis_minzat@yahoo.com, Fax: 0236/473087, Adresa internet (URL): www.vega93.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 47146000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 46528160.68 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 8
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SC IPTANA SA ? 2% servicii de proiectare, SC EUROPROIECT SRL ? 0, 5% servicii de proiectare, SC ELECTROMONTAJ SA Sucursala Iasi ? 5, 88% relocare retele electrice
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi-Sectia comerciala si contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Localitatea: Iasi, Cod postal: 70024, Romania, Tel. 0232.260600, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0232.219660, Adresa internet (URL): tribunalul-iasi-pgref@just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.A.D.N.R. S.A. - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Departamentul Juridic
Adresa postala: Str. Gh. Asachi nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. 0232214430, Email: drdpis@mail.dntis.ro, Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2011 16:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer