Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii in vederea ridicarii restrictiei de viteza de la pod km 56+507, linia 812 Medgidia ? Tulcea (proiectare si executie)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
580.661 RON

Castigatorul Licitatiei: EUROPAN PROD S.A.
Anunt de atribuire numarul 137059/10.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127472
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel. +40 241617402, Email: daniela.belu@cfr.ro, Fax: +40 241617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii in vederea ridicarii restrictiei de viteza de la pod km 56+507, linia 812 Medgidia ? Tulcea (proiectare si executie)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Linia CF Medgidia Tulcea pod km. 56+507
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile necesare ce trebuie realizate imediat pentru punerea in siguranta a podului si ridicarea restrictiei de viteza constau in: a)Asigurarea unei incastrari de min. 2, 50 m a fundatiilor pilelor podului prin executarea unor umpluturi in albia paraului si protejarea fundului albiei impotriva eroziunii (prag de fund in aval, pereuri, etc.);b)Completarea / repararea / profilarea terasamentelor la capetele podului, prelungirea zidurilor intoarse cu ziduri de sprijin in vederea asigurarii geometriei terasamentelor si a prismei de piatra sparta a caii la capetele podului;c)Refacerea hidroizolatiei podului si asigurarea evacuarii apelor pluviale, repararea / refacerea placajului de piatra a structurii, curatarea zonelor cu defecte depistate pe suprafetele de beton ale boltilor, tratarea suprafetelor expuse ale structurii podului in vederea asigurarii unui nivel inalt de impermeabilitate sireducerii vitezei de coroziune;d)Amenajarea de trotuare pe ambele timpane ale podului in vederea asigurarii stabilitatii prismei de piatra a caii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221112-0 - Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)
45234100-7-Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
71322300-4-Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
580, 660.53RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/4/66/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 340 Denumirea: Reparatii in vederea ridicarii restrictiilor de viteza pod km 56+507, linia 812 Medg-Tulcea
V.1) Data atribuirii contractului 06.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROPAN PROD S.A.
Adresa postala: Str.Crinului nr.47, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110024, Romania, Tel. 0248223520, Email: europanprod@yahoo.com, Fax: 0248223520
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 645161.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 580660.53 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei CREIR CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor, nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 241589840, Fax: +40 241587240
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2012 12:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer