Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii la drum DC137 in comuna Palanca, judetul Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
56.452 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. BAMCOT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 127513/10.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Palanca (Consiliul Local Palanca)
Adresa postala: com. Palanca, Localitatea: Palanca, Cod postal: 607390, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Palistan, Tel. +40 234385003, Email: primariapalanca@yahoo.com, Fax: +4 0234385003
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii la drum DC137 in comuna Palanca, judetul Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: sat Ciughes
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii la drum DC137 in comuna Palanca, judetul Bacau, afectat de inundatiile din perioada iunie-iulie 2010.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
56, 451.61RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20 Denumirea: Lucrari de reparatii la drum DC137 in comuna Palanca, judetul Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 16.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BAMCOT S.R.L.
Adresa postala: str. Octavian Goga, nr. 14/B/C, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530222, Romania, Tel. 0756065150
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 56451.61 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 56451.61 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. +40 234207604
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Palanca
Adresa postala: sat Palanca, Localitatea: Palanca, Cod postal: 607390, Romania, Tel. +40 234385003
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2012 09:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer