Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare " Instalatie tehnologica de suprafata la Sonda 1 Mircesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
249.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MOLDOCOR SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 79445/04.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Sucursala Medias, Str. Unirii, Nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Muresan, Tel.0269201240, Email: ovidiu.muresan@medias.romgaz.ro, Fax: 0269843940, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare " Instalatie tehnologica de suprafata la Sonda 1 Mircesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Extravilan com. Halaucesti, jud.Iasi - Sonda 1 Mircesti
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare INSTALATIE TEHNOLOGICA DE SUPRAFATA LA SONDA 1 MIRCESTI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
249, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Act aditional nr.1/2010 Denumirea: Lucrari suplimentare"Instalatie tehnologica de suprafata la Sonda 1 Mircesti"
V.1) Data atribuirii contractului 3/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MOLDOCOR SA
Adresa postala: B-dul Decebal, nr. 73, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610058, Romania, Tel.0233210660, Fax: 0233210589
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 249000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 249000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de ApelAlba Iulia
Adresa postala: str.I.C.Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba -Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258810285, Fax: 0258810285
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA - SUCURSALA MEDIAS
Adresa postala: str.Pompierilor, nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551017, Romania, Tel.0269201240, Fax: 0269843940
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2010 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer