Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare si noi privind investitia Extindere canalizare menajera si reabilitare statii de pompare ape uzate in municipiul Medgidia, Jud. Constanta PHARE CES 2006, RO2006/018-147.04.01.04.01.50 LA CONTRACTUL NR. 299/12.10.2009


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
842.560 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. IFCO S.A. CONSTANTA
Anunt de atribuire numarul 81691/09.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL MEDGIDIA
Adresa postala: STR. DECEBAL, NR. 35, MEDGIDIA, JUD. CONSTANTA, Localitatea: Medgidia, Cod postal: 905600, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA HERGHELEGIU, Tel.0241/820800, INT. 112, Fax: 0241/810619, Adresa internet (URL): www.emedgidia.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: ADMINISTRATIE PUBLICA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare si noi privind investitia Extindere canalizare menajera si reabilitare statii de pompare ape uzate in municipiul Medgidia, Jud. Constanta PHARE CES 2006, RO2006/018-147.04.01.04.01.50 LA CONTRACTUL NR. 299/12.10.2009
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: MUN. MEDGIDIA, JUD. CONSTANTA
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare si noi privind investitia Extindere canalizare menajera si reabilitare statii de pompare ape uzate in municipiul Medgidia, Jud. Constanta PHARE CES 2006, RO2006/018-147.04.01.04.01.50
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
842, 559.76RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: ACT ADITIONAL NR. 3 Denumirea: Lucrari suplimentare si noi privind investitia Extindere canalizare menajera si reabilitare stat
V.1) Data atribuirii contractului 4/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. IFCO S.A. CONSTANTA
Adresa postala: STR. ZBURATORULUI, NR. 4, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900419, Romania, Tel.0241657229, Fax: 0241656182
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 846029.01 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 842559.76 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.04.2010 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer