Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucr.noi similare lucr.achiz.initial prin Contr.lucr.14915/08.10.2010 avand ca obiect Lucr.de reabil.si extindere Spital Jud.de Urgenta Satu Mare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.462.000 RON

Castigatorul Licitatiei: DOMINIUM S.R.L. SATU MARE
Anunt de atribuire numarul 120702/19.01.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Seres Ioan, Tel. +40 261805112, Email: seresioan@cjsm.com, Fax: +40 261713072/ +40 261713589, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucr.noi similare lucr.achiz.initial prin Contr.lucr.14915/08.10.2010 avand ca obiect Lucr.de reabil.si extindere Spital Jud.de Urgenta Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: La sediul unitatii sanitare: Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-lucrari de constructii rezistenta; -Lucrari de arhitectura; -lucrari de izolatii; -instalatii sanitare, electrice si termice
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 461, 999.97RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
35/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22676 Denumirea: Lucr.noi similare lucr.initiale la Contr.nr.14915/08.10.2010 la Spitalul Judetean de Urgenta SM
V.1) Data atribuirii contractului 08.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOMINIUM S.R.L. SATU MARE
Adresa postala: SATU MARE, str. Retezatului nr. 32, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440024, Romania, Tel. +40 261768012, Email: tothgeza@dominium.ro, Fax: +40 261710463, Adresa internet (URL): www.dominium.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1462306.99 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1461999.97 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare s-a realizat in urma procedurii de licitatie deschisa, al carei anunt de participare are nr.106281/18.08.2010 si anuntul de atribuire are nr.94095/27.10.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Satu Mare
Adresa postala: str.Mihai Viteazu nr.8, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440037, Romania, Tel. +40 261710661
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare - Serviciul Juridic si contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel. +40 261805154, Fax: +40 261713072
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2012 13:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer