Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare statia de epurare a municipiului Slobozia - treapta biologica, actualizare proiect tehnic si executie ? lucrari suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
479.698 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea (consortiu) S.C. Ute Dytras S.A. Spania, Sucursala Bucuresti si S.C. Dytras Romania S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 107102/11.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slobozia
Adresa postala:  Str. Episcopiei, Nr.1, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920023, Romania, Punct(e) de contact:  Eugenia Hamza, Tel. 0243231401, Email:  office@sloboziail.ro, invest@sloboziail.ro, Fax:  0243212149, Adresa internet (URL):  www.sloboziail.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare statia de epurare a municipiului Slobozia - treapta biologica, actualizare proiect tehnic si executie ? lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Slobozia
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare statia de epurare a municipiului Slobozia - treapta biologica, actualizare proiect tehnic si executie ? lucrari suplimentare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
479, 697.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12985 Denumirea: Modernizare statie epurare mun. Slobozia, treapta biologica?lucrari suplimentare
V.1) Data atribuirii contractului 4/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea (consortiu) S.C. Ute Dytras S.A. Spania, Sucursala Bucuresti si S.C. Dytras Romania S.R.L.
Adresa postala:  Sector 2, str. Alecu Russo nr. 24-26, ap. 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  230034, Romania, Tel. 021/2122134, Email:  dytras@dytras.es, Fax:  021/2122172
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 483534.47 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 479697.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de baza este ?Modernizare statia de epurare a municipiului Slobozia - treapta biologica, actualizare proiect tehnic si executie ?, anunt de participare nr. 41023/31.12.2007 si anunt de atribuire nr. 32222/24.05.2008.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Ialomita
Adresa postala:  Str. Garii nr. 3, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920003, Romania, Tel. 0243/236952, Email:  tril@just.ro, Fax:  0243/232266
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Ialomita
Adresa postala:  Str. Garii nr. 3, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920003, Romania, Tel. 0243/236952, Email:  tril@just.ro, Fax:  0243/232266
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul Primariei municipiului Slobozia
Adresa postala:  Str. Episcopiei nr. 1, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920023, Romania, Tel. 0243/231450, Email:  office@sloboziail.ro, Fax:  0243/212149, Adresa internet (URL):  www.sloboziail.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.05.2011 18:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer