Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare Statie de Conexiuni Panic


Anunt de participare (utilitati) numarul 62556/28.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: ADA PINTICAN, Tel.0264-205435, Email: ada.pintican@cj.electrica.ro, Fax: 0264-205429, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA SDEE Zalau
Adresa postala: b-dul Mihai Viteazu nr.79, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450135, Romania, Punct(e) de contact: Biroul investitii, Tel.0260 605330, In atentia: Socaciu Sanda, Email: sanda@sjelectrica.ro, Fax: 0260 605704
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA SDEE Zalau
Adresa postala: b-dul Mihai Viteazu nr.79, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450135, Romania, Punct(e) de contact: Biroul investitii, Tel.0260 605330, In atentia: Socaciu Sanda, Email: sanda@sjelectrica.ro, Fax: 0260 605704
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA SDEE Zalau
Adresa postala: b-dul Mihai Viteazu nr.79, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450135, Romania, Punct(e) de contact: Secretariat, Tel.0260 605702, Fax: 0260 605704
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare Statie de Conexiuni Panic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Zalau- B-dul Mihai Viteazul, zona industriala
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
I. Lucrari pentru preluarea consumatorilor:
Montare stalp SE8 cu separator si pp; montare LES 20kV, l=63m, l=97m ; montare separator si pp la stalpi existenti: 3 buc; lucrari la barele 20kV din Statia de conexiuni.II. Lucrari in Statia de conexiuniA. Lucrari electrice
Inlocuirea a 11 celule de 20 kV existente in Statia de conexiuni Panic cu celule modulare cu izolatie in aer si aparatajul de comutatie in SF 6 sau vid, cu urmatoarea configuratie: 4 celule de linie cu intreruptor in vid si separator in SF 6; 5 celule de linie cu separator de sarcina in SF 6; 1 celula de transformator cu separator de sarcina in SF 6 si sigurante fuzibile; 1 celula de cupla cu intreruptorul in vid si doua separatoare.
Montare LES 20kV, l=30m, l=39m, l=11m. Montare LES 0, 4kV, l=40m. Montare firida E2-4, BMPM si LES 0, 4kV, l=60mRealizare 5 seturi de terminale de interior, 5 seturi de terminale de exterior si 10 seturi de adaptoare pentru LES 20 kV.Inlocuirea tabloului de distributie de 0, 4 kV cu un tablou cu 8 plecari de distributie, cu intreruptor general, separator tripolar, bloc de masura a energiei electrice (contor electronic trifazat).
Reconstruire instalatie electrica interioara.Montare sursa neintreruptibila (UPS) avand S = 1 kVA si autonomia de 4 ore.
Realizare instalatie de paratrasnet. Imbunatatire instalatie de legare la pamant.
B. Lucrari de constructii
Realizare 2 canale sub celulele de MT, pentru 6 circuite; umplere canale existente. Desfiintare grup social, demolare zid camera acumulatori, amenajare camera de JT. Zidire goluri aparute datorita lucrarilor electrice. Realizare canal in compartimentul de JT. Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie din PVC cu geam termopan. Inlocuire poarta de acces cu o poarta metalica. Inlocuire invelitoare existente pe fata principala cu tigla profilata noua, revizuire invelitoare pe fata secundara utilizand tiglele existente. Vopsirea frontoanelor din scandura existente. Imprejmuirea statiei de conexiuni cu gard din plasa de sarma. Inlocuirea trotuarului de protectie din dale de beton. Inlocuirea jgheaburilor si burlanelor. Se va zugravi integral cladirea statiei de conexiuni, atat la interior cat si la exterior.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Electric
Valoarea estimata fara TVA: intre 550, 000 si 800, 000USD
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantii de participare: 15000 lei (7500 lei pentru IMM). Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului (5% pentru IMM)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: Surse proprii. Modalitate de plata: in termen de 60 zile de la data inregistrarii facturii la autoritatea contractanta.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului sau un document edificator in tara in care ofertantul este stabilit care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Certificat constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului.
Atestat emis de autoritatea de reglementare ANRE valabil cel putin 3 luni ulterior datei licitatie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.Bilantul contabil la data de 31.12.2007.Declaratii bancare privind bonitatea.Informatii privind situatia financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani. Conducerea propusa pentru executia investitiei. Declaratie referitoare la numarul mediu de personal. Declaratie referitoare la dotarile specifice. Informatii privind partea din contract indeplinita de subcontractanti si specializarea acestora.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.09.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: prin virament sau la caseria SDEE Zalau
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.09.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2008 11:00
Locul: Sediul SDEE Zalau, b-dul Mihai Viteazu nr.79
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite de catre ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: C p 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2008 14:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer