Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea retelei de alimentare cu apa in Orasul Iasi (inclusiv a conductelor de azbociment)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
27.384.354 RON

Castigatorul Licitatiei: BILFINGER BERGER
Anunt de atribuire numarul 131200/22.03.2012
Informatii anunt de participare asociat 122678
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii, Tel. +40 332413257, In atentia: Ion Mihailescu, Email: ioan.mihailescu@apavital.ro, Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea retelei de alimentare cu apa in Orasul Iasi (inclusiv a conductelor de azbociment)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Iasi.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuirea conductelor de azbociment cu Dn 100- Dn 200mm aproximativ 12 km si reabilitarea retelei de alimentare din Iasi aproximativ 19, 6 km cu Dn 100-Dn 400mm: constructie, proiectare detalii de executie, pregatire personal exploatare, testare si punere in functiune.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
27, 384, 353.46RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
42 / 22.09.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S186-304596din28.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7563 Denumirea: Modernizarea retelei de alimentare cu apa in orasul Iasi (inclusiv a conductelor de azbociment)
V.1) Data atribuirii contractului 14.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BILFINGER BERGER
Adresa postala: Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 1a, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013811, Romania, Tel. 0314078717, Email: c.schiopu@bilfingerberger.ro, s.seteanu@bilfingerberger.ro, j.holzheider@bilfingerberger.ro, a.lite@bilfingerberger.ro, Fax: 0314078799
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 33700000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27384353.46 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Iasi?.
VI.2) Alte informatii
Durata contractului este de 18 luni.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi - Sectia Comercial
Adresa postala: Str. A. Panu nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232260600, Email: tr-iasi-pgref@just.ro, Fax: +40 232213999, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APAVITAL S.A. - Biroul Juridic-Actionariat
Adresa postala: Str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel. +40 332413129, Email: vasile.enia@apavital.ro, Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2012 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer