Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea si extindere Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap adulte nr.1( fost Centru de plasament nr.1)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
85.013 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMSIT CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 98027/21.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GALATI
Adresa postala:  StradaEroilor 7, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800119, Romania, Punct(e) de contact:  VIORICA BRATOVEANU, Tel. 0236468060, Email:  licitatii@cjgalati.ro, Fax:  0236468060, Adresa internet (URL):  www.cjgalati.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea si extindere Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap adulte nr.1( fost Centru de plasament nr.1)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap adulte nr.1
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare neprevazute pentru lucrarea , ,Modernizarea si extindere Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap adulte nr.1( fost Centru de plasament nr.1)''
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45262800-9-Lucrari de extindere a cladirilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
85, 012.93RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6119 Denumirea: Modernizarea si extindere Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap adulte nr.1
V.1) Data atribuirii contractului 9/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMSIT CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  STR.CONSTRUCTORILOR NR.28, BL. CS5, AP 6, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800361, Romania, Tel. 0740559737, Email:  romsit78@yahoo.com, Fax:  0236/448880
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 85017.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 85012.93 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013 AXA PRIORITARA 3-IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE; DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL A TRIBUNALULUI GALATI
Adresa postala:  STRADA BRAILEI NR.153, Localitatea:  GALATI, Cod postal:  800201, Romania, Tel. 0236.460.333, Email:  iuliana@just.ro, Fax:  0236.460.333
Organismul competent pentru procedurile de mediere
SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL A TRIBUNALULUI GALATI
Adresa postala:  STRADA BRAILEI NR.153, Localitatea:  GALATI, Cod postal:  800201, Romania, Tel. 0236.460.333, Email:  iuliana@just.ro, Fax:  0236.460.333
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL CONTENCIOS SI PROBLEME JURIDICE
Adresa postala:  STRADA EROILOR NR.7, Localitatea:  GALATI, Cod postal:  800119, Romania, Tel. 0236.468.060, Email:  licitatii@cjgalati.ro, Fax:  0236.468.060
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2010 13:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer