Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Montare FDCP municipiul Turnu Magurele, bl A1, A2, A3, A4, B6, B7, B8 -188 apartamente(PCZ 4064) si bloc L6, L7 -220 apartamente (PCZ 4262), jud Teleorman?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
175.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SERVELECTRO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 97483/02.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 86802
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Punct(e) de contact:  ANCA HOLDIS, Tel. 0372523257, Email:  anca.holdis@cez.ro, Fax:  0248523810
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Montare FDCP municipiul Turnu Magurele, bl A1, A2, A3, A4, B6, B7, B8 -188 apartamente(PCZ 4064) si bloc L6, L7 -220 apartamente (PCZ 4262), jud Teleorman?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Turnu Magurele
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Montare FDCP municipiul Turnu Magurele, bl A1, A2, A3, A4, B6, B7, B8 -188 apartamente(PCZ 4064) si bloc L6, L7 -220 apartamente (PCZ 4262), jud Teleorman?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
175, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15264 Denumirea: ?Montare FDCP municipiul Turnu Magurele Bl A1, A2, A3, A4, B6, B7, B8-188apartamente, si bloc L6, L7
V.1) Data atribuirii contractului 6/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVELECTRO S.R.L.
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.222, bl.BM5, sc.A, ap.15, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140079, Romania, Tel. 0745409515; 0247421127, Email:  servelectro_alex@yahoo.com, Fax:  0247421127
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 453276.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 175000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala:  STR. NICOLAE TITULESCU nr. 4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Fax:  0251415601
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala:  STR. NICOLAE TITULESCU NR. 187, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Tel. 0372523257, Email:  anca.holdis@cez.ro, Fax:  0248523810
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2010 11:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer