Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Pasarela metalica pietonala km. 142+187,6 linia CF 812 Medgidia Tulcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
284.908 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. EUROPAN PROD S.A.
Anunt de atribuire numarul 34308/10.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 21039
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel.0241/580595, Email: daniela.belu@cta.cfr.ro, Fax: 0241/587240, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Pasarela metalica pietonala km. 142+187, 6 linia CF 812 Medgidia Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Linia CF 812 Medgidia Tulcea km. 142+187, 6
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pasarela proiectata este o constructie metalica, cu deschiderea de 21 m si latimea de 1, 70 m amplasata perpendicular pe axul caii ferate.Pasarela va permite accesul pietonal peste calea ferata, asigurand tranzitul intre doua zone rezidentiale al Municipiului Tulcea.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221113-7 - Pasarela pentru pietoni (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
284, 907.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1/9759/2007 Denumirea: Pasarela metalica pietonala km.142+187.6 linia CF Medgidia Tulcea
V.1) Data atribuirii contractului 11/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EUROPAN PROD S.A.
Adresa postala: str. Sf. Vineri nr. 33A, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110024, Romania, Tel.0248/223520
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 308835.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 284907.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: str. Traian nr. 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241/606598, Fax: 0241/616003
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel.0241/589840, Fax: 0241/587240
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2008 12:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer