Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Platforma pentru integrarea serviciilor de e-guvernare in Sistemul Electronic National (SEN)?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
16.383.542 RON

Castigatorul Licitatiei: TEAMNET INTERNATIONAL S.A.
Anunt de atribuire numarul 99420/16.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 91341
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrul National Romania Digitala
Adresa postala:  str. Italiana, nr.22, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020976, Romania, Punct(e) de contact:  Compartimentul Management de Proiect, Tel. +4021 305.28.60, Email:  contact@cnrd.ro, Fax:  +4021 303.29.06, Adresa internet (URL):  www.cnrd.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Platforma pentru integrarea serviciilor de e-guvernare in Sistemul Electronic National (SEN)?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Autoritatii Contractante
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Platforma pentru integrarea serviciilor de e-guvernare in Sistemul Electronic National (SEN)Cod CPV (principal): 30211300-4 Platforme informaticeCod CPV (secundare): 51610000?1 Servicii de instalare computere si echipamente de procesare a informatiilor72260000?5 Servicii de software72820000?4 Servicii de testari informatice80533100-0 Servicii de formare in informatica72224000-1 Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor79341000-6 Servicii de publicitate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30211300-4 - Platforme informatice (Rev.2)
51610000-1-Servicii de instalare de computere si de echipament de procesare a informatiilor (Rev.2)
72224000-1-Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
72260000-5-Servicii de software (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
16, 383, 542RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S89-133430din07.05.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 904/03.08.2010 Denumirea: "PLATFORMA PENTRU INTEGRAREA SERVICIILOR DE E-GUVERNARE IN Sistemul Electronic National (SEN)"
V.1) Data atribuirii contractului 8/3/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEAMNET INTERNATIONAL S.A.
Adresa postala:  Str. Mihai Bravu, nr.10, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100550, Romania, Tel. 0213116631, Email:  office@teamnet.ro; daniela.iova@teamnet.ro, Fax:  0213116632, Adresa internet (URL):  www.teamnet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16383542.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAM OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE, Axa Prioritara III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public?, Domeniul Major de Interventie 2 ?Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice?, Operatiunea 1 ?Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar?
VI.2) Alte informatii
Contractul de achizitie publica a fost atribuit asocierii formate din SC Teamnet International SA, SC Software Development&Consulting SRL si SC C.P. Consultant Services SRL. Asocierea susmentionata are drept lider de asociere pe SC Teamnet International SA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti ? Sectia a-VI-a Comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021 - 408.36.00, Email:  tribunalul-bucuresti@just.ro, Fax:  021) 3132815, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala:  str. Italiana nr. 22 sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020976, Romania, Tel. +4021 305.28.60, Email:  contact@cnrd.ro, Fax:  +4021 303.29.06, Adresa internet (URL):  www.cnrd.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2010 15:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer