Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Portofoliu de proiecte Phare CES 2005


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.980.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: PROINTEC S.A. in consortiu cu S.C. CONSIS PROIECT S.R.L si LOUIS BERGER SAS
Anunt de atribuire numarul 30657/15.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 18965
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MinisterulFinantelor Publice
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare Phare, Tel.+40 21 326 55 55, In atentia: Veronica Eugenia Coman, Email: veronica.coman@mfinante.ro, Fax: +40 21 326.87.30, +40 21 326.87.09, Adresa internet (URL): www.cfcu.mfinante.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Portofoliu de proiecte Phare CES 2005
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Lot 1 - Reteaua Feroviara operabila din Romania
Lot 2 - Reteaua Rutiera Bucuresti., Giurgiu, Bihor, Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile solicitate sunt descrise in Caietele de Sarcini pentru Lotul 1 - Reteaua Feroviara operabila din Romania si Lotul 2 - Reteaua Rutiera Bucuresti., Giurgiu, Bihor, Satu Mare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74141520-0 - Servicii de consultanta in proiectare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 980, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Propunerea Tehnica
70%
Descriere:
2.
Propunerea Financiara
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2007/S172-211760din07.09.2007
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 893331 Denumirea: Lot 1 - Reabilitare poduri si tuneluri pe cale ferata
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROINTEC S.A.in consortiu cu S.C. CONSIS PROIECT S.R.L si LOUIS BERGER SAS
Adresa postala: Avda. De Burgos nr.12, Localitatea: Madrid, Cod postal: 28036, Romania, Tel.0034 91 3025406, Email: efornell@prointec.es, Fax: 0034 91 3024662, Adresa internet (URL): www.prointec.es
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10010000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6890000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 893324 Denumirea: Lot 2 - Studiu de fezabilitate pt reabilitarea sectiunii Bucuresti-Adunatii Copaceni si variante
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOUIS BERGER S.A.S. in consortiu cu PROINTEC S.A.
Adresa postala: Tour Mercure III 55BIS QUAI de Grenelle, Localitatea: Paris, Cod postal: 75015, Romania, Tel.+33145783939, Fax: +33145777469, Adresa internet (URL): www.louisberger.fr
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10010000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2090000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Documentul de Programare PHARE 2005 Coeziune Economica si Sociala, Partea 3:2005/017-553.03.04 Componenta D
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Colutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravapoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.021/3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiului de Plati si Contractare Phare Departamentul Juridic
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.+40 21 326 55 55, Email: adreea.chirita@mfinante.ro, Fax: +40 21 326.87.30, +40 21 326.87.09
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2007 19:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer