Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Portofoliu de proiecte Phare CES 2006


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.809.200 EUR

Castigatorul Licitatiei: Asocierea RomCapital Invest (lider) - Consis Proiect - ISPCF - Proiect CF
Anunt de atribuire numarul 59869/08.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 52095
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Economiei si Finantelor
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare Phare, Tel.+40 21 326 55 55/561, In atentia: Veronica Coman, Email: veronica.coman@mfinante.ro, Fax: +40 21 326.87.30, +40 21 326.87.09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Portofoliu de proiecte Phare CES 2006
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti, Sediul CFR Calatori
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile solicitate sunt descrise in Caietele de Sarcini pentru Lotul 1, Lotul 2 si Lotul 3 atasate in format electronic prezentului Anunt de participare la sectiunea "documentatie si clarificari"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79415200-8 - Servicii de consultanta in proiectare (Rev.2)
71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 809, 200EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Tehnic
70%
Descriere:
2.
Financiar
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
PHARE RO2006/018-147.04.03
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S59-080295din26.03.2008
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S146-196968din30.07.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 502777/30.11.2008 Denumirea: Asistenta tehnica pentru pregatirea unor lucrari de reabilitare pentru tuneluri si poduri - lot1
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea RomCapital Invest (lider) - Consis Proiect - ISPCF - Proiect CF
Adresa postala: Bd. Dacia, nr. 15, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010402, Romania, Tel.021 202 9590, Email: vlad.manu@romcapitalinvest.com, Fax: 021 202 9599
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 45000000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4010000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 15, 758, 097 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 8
Contract nr: 502989/30.11.2008 Denumirea: Asistenta tehnica pentru imbunatatirea sigurantei traficului pe caile ferate romane - lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SYSTRA SA(lider) - Arep Ville - EC HARRIS PROJECTS SRL - LOUIS BERGER SAS
Adresa postala: 5, Avenue du Coq, Localitatea: Paris, Cod postal: 75009, France, Tel.+33 (0) 140 166100, Email: grossignol@systra.com, Fax: +33 (0) 140 166104
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 799200.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 3, 140, 616.24 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Documentul de Programare PHARE 2006 Coeziune Economica si Sociala, Partea 3:2006/018-147.04.03
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+40 (021) 310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 (021) 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Ministerul Economiei si Finantelor - OPCP
Adresa postala: B-dul Mircea Voda. nr.44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.+4021 326 55 55 int.181, Email: mioara.diaconescu@mfinante.ro, Fax: +4021 326 87 09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
potrivit reglementarilor in vigoare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Economiei si Finantelor OPCP - Departamentul Juridic
Adresa postala: B-dul Mircea Voda. nr.44, intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.+ 4021 326 55 55 int.614, Email: andreea.chirita@mfinante.ro, Fax: +4021 326 87 09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2009 16:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer