Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - prestarea de servicii de reparare si calibrare a echipamentelor Tektronix din dotarea ANCOM


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
349.757 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ROMTEK ELECTRONICS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141399/04.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Delea Noua , nr.2, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Punct(e) de contact: GEMMA IOSIP, Tel. +40 372845400, Email: gemma.iosip@ancom.org.ro, Fax: +40 372845402, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
prestarea de servicii de reparare si calibrare a echipamentelor Tektronix din dotarea ANCOM
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului si al prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
prestarea de servicii de reparare si calibrare a echipamentelor Tektronix din dotarea ANCOM
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50400000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
349, 757.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: SC-DA-25040 Denumirea: prestarea de servicii de reparare si calibrare a echipamentelor Tektronix din dotarea ANCOM
V.1) Data atribuirii contractului 29.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ROMTEK ELECTRONICS S.R.L.
Adresa postala: Str. Somesul Rece, nr. 5, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013791, Romania, Tel. 021.269.20.08, Fax: 021.269.20.09
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 349757.32 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 349757.32 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: B-dul Unirii nr.37 sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ANCOM, serviciul juridic achizitii
Adresa postala: Str. Delea Noua nr.2 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer