Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii pentru colectare si transport valori la / de la casieriile SDFEE Arad


Anunt de participare (utilitati) numarul 2348/15.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ENEL ELECTRICA BANAT SA Timisoara
Adresa postala: str. Pestalozzi, nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania, Punct(e) de contact: Ion Cristinel Marciuc, Tel.0256405306, Email: achizitii@electricabanat.ro, Fax: 0256405309
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Prestari servicii pentru colectare si transport valori la / de la casieriile SDFEE Arad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: SDFEE ARAD-Jud. Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Colectarea si transportul valorilor de la casieriile SDFEE Arad la casieria centrala a SDFEE Arad din Municipiul Arad.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60122161-5 - Servicii de automobile blindate (Rev.1)
60123000-6-Servicii de transport specializat (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea este conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 108, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 1100 RON (550 RON-IMM)Garantie de buna executie: 10%(5%-IMM)din valoarea fara TVA a contractuluiGarantie in favoarea SDFEE Arad: 150000 RON -conform caietului de sarcini.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
legalizarea asocierii fara a crea o noua personalitate juridica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, pentru obiectul de activitate: paza a obiectelor, bunurilor si valorilor-conform Caietului de sarcini.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Fisei de Date a achizitiei din Documentatia de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Fisei de Date a achizitiei din Documentatia de atribuire
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Fisei de Date a achizitiei din Documentatia de atribuire
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Paza obiectivelor, obiectelor, bunurilor si valorilor-Licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2007 13:00
Documente de plata: DA
Pretul: 15 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la casieria SC DFEE Enel Electrica Banat-Timisoara (ora 12-14 )
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2007 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.03.2007 11:00
Locul: SC DFEE Enel Electrica Banat-Timisoara , Str.Pestalozzi, Nr.3-5.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si Reprezentanti imputerniciti ai Ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, Nr.38, Sect.I, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Servicii Generale si Gestiunea Materialelor
Adresa postala: Str.Pestalozzi, Nr.3-5, ,Localitatea: Timisoara, Cod postal: 301115, Romania, Tel.0256/405445, Email: achizitii@electricabanat.ro, Fax: 0256/436441
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2007 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer