Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestari servicii transport material lemnos - Directia Silvica Resita


Anunt de participare numarul 14082/16.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE IONUT ZLOTA, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: izlota@rosilva.ro, Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Resita
Adresa postala: str. Petru Maior, nr.69A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: birou Productie, Tel.0255 216533, In atentia: Vidican Petru, Email: dsresita@rosilva.ro, Fax: 0255 222645
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Resita
Adresa postala: str. Petru Maior, nr.69A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: birou Productie, Tel.0255 216533, In atentia: Vidican Petru, Email: dsresita@rosilav.ro, Fax: 0255 222645
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Resita
Adresa postala: str. Petru Maior, nr.69A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: birou Productie, Tel.0255 216533, In atentia: Vidican Petru, Email: dsresita@rosilva.ro, Fax: 0255 222645
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestari servicii transport material lemnos - Directia Silvica Resita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Ocoalele silvice din subordinea Directiei Silvice Resita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transportul masei lemnoase din parchete de exploatare din cadrul ocoaleleor silvice din subordinea Directiei Silvice Resita la depozitele finale ale acestora
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77210000-5 - Servicii de transport de busteni (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
3336000 tone kilometrice
Valoarea estimata fara TVA: 1, 680, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 20.07.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita garantii valorice.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Dupa caz, ofertantii vor incheia contract de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Statutul societatii in copie, codul unic de inregistrare in copie, declaratie pe propria raspundere precum ca ofertantul nu se afla in una din situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici trebuie sa prezinte autorizatie de transport valabila.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Volumul de masa lemnoasa prevazut in contract.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.06.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Suma ce va fi achitata la casieria D.S.Resita; Caietul de sarcini se va ridica de la sediul Directiei Silvice Resita - birou Productie
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.07.2007 12:00
Locul: Sediul Directiei Silvice Resita.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai societatilor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Tribunalul Judetean Caras-Severin
Adresa postala: str. Horea, nr.2-4, Localitatea: Resita, Cod postal: 320061, Romania, Tel.0255 212800, Email: mroiescu@just.ro, Fax: 0255 211554
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Resita - Comp. Juridic
Adresa postala: Str. Petru Maior, nr.69A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Tel.0255 216533, Email: dsresita@rosilva.ro, Fax: 0255 222645
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.05.2007 11:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer