Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare Studiu de FezabilitateREABILITARE N.H. COCANI SI CANAL DE DERIVATIE COCANI? DARZA, JUDETUL DAMBOVITA .


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
23.250 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ASA ENERGY PROIECT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 110924/24.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 100541
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA
Adresa postala:  str.Calea Campulung , nr.6-8, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110 147, Romania, Punct(e) de contact:  carmen paius sau dumitru pantazi, Tel. 0248 223449;0248208739, Email:  carmen.paius@rowater.ro, Fax:  0248 220878, Adresa internet (URL):  dumitru.pantazi@rowater.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare Studiu de FezabilitateREABILITARE N.H. COCANI SI CANAL DE DERIVATIE COCANI? DARZA, JUDETULDAMBOVITA.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Lucrarile propuse a se executa sunt situ-ate in bazinul hidrografic al vaii Creve-dia, la8, 00 Km amonte de confluenta cu raul Colentina, judetele Dambovita si Ilfov .
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sevaanalizainterensisevorproiectaurmatoarelelucrari : reabilitarea constructiilorhidrotehnice a NH Cocani, Canalul de Derivatie, albia vaiiCrevedia, derivatia valea Vlasia, reabilitare Canton Cocani .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23, 250RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10 Denumirea: Reabilitare N.H. Cocani si Canal de Derivatie Cocani-Darza Judetul Dambovita
V.1) Data atribuirii contractului 1/13/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.ASAENERGYPROIECTS.R.L.
Adresa postala:  BULEVARDUL FERDINANDNr. 17 C, Localitatea:  SINAIA, Cod postal:  117370, Romania, Tel. 0213200140, Fax:  0213200140, Adresa internet (URL):  www.asaenergyproiect.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23250.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEADEAPELPITESTI
Adresa postala:  Str. VICTORIEINr. 22, Localitatea:  PITESTI, Cod postal:  110059, Romania, Tel. 0248/219374, Fax:  0248/223828
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEADEAPELPITESTI
Adresa postala:  Str. VICTORIEINr. 22, Localitatea:  PITESTI, Cod postal:  110059, Romania, Tel. 0248/219374, Fax:  0248/223828
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES - VEDEA PITESTIDEPARTAMENTUL CONTENCIOS JURIDIC
Adresa postala:  Str. CALEA CAMPULUNG Nr. 6 - 8, Localitatea:  PITESTI, Cod postal:  110147, Romania, Tel. 0248/208739, Email:  bogda.udristeanu@rowater.ro, Fax:  0248/208724
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2011 09:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer