Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PT, PAC, DDE si executie patinoar acoperit in Municipiul Brasov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
34.988.316 RON

Castigatorul Licitatiei: MBS GROUP SRL
Anunt de atribuire numarul 60609/07.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA VLAD, Tel.+40 268 472486, Email: informatic@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro, Fax: +40 268 472486, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PT, PAC, DDE si executie patinoar acoperit in Municipiul Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare PT, PAC, DDE si executie patinoar acoperit in Municipiul Brasov
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212211-8 - Lucrari de constructii de patinoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
34, 988, 316.86RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 251-aditional nr.1 Denumirea: PT, PAC, DDE si executie patinoar acoperit in Municipiul Brasov
V.1) Data atribuirii contractului 6/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MBS GROUP SRL
Adresa postala: Str. Lotus nr. 2, bl. C1, sc1, et. 2, apt.12 Turda, Localitatea: Turda, Cod postal: 330652, Romania, Tel.0740309902, Fax: 0264-521111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34988316.86 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 8
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
fata de lucrarile initiale sunt necesare lucrari suplimentare de excavare si consolidare a terenului drept pentru care valoarea initiala estimata difera de valoarea atribuita; anunt participare nr. 46244/13.03.2008 , anunt atribuire nr. 38362/07.08.2008
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300846, Romania, Tel.021-3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL, SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: B-dul Eroilor nr. 5 , ,Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL CONTENCIOS DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV
Adresa postala: B-dul Eroilor nr. 8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 5000007, Romania, Tel.0268416550/149
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.05.2009 10:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer