Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE CAMIN CULTURAL LUNA


Anunt de participare numarul 57213/30.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LUNA (PRIMARIA LUNA)
Adresa postala: STR.PRINCIPALA, NR.192, Localitatea: Luna, Cod postal: 407360, Romania, Punct(e) de contact: AUREL GIURGIU, Tel.0264/368236, Email: primaria_luna@yahoo.com, Fax: 0264/368236
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE CAMIN CULTURAL LUNA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COM. LUNA SAT LUNA NR. 752 JUD. CLUJ
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REABILITARE CAMIN CULTURAL : REPARATII ACOPERIS, INLOCUIT INVELITOARE - INTEGRAL; REPARATII SI9 VOPSITORIE INTERIOR - EXTERIOR ; MONTAJ TAVANE FALSE ; FURNIZARE SI MONTARE USI SI FERESTRE TERMOPAN ; MONTAT GRESIE/MOZAIC HOL ; MONTAT LAMBRIURI SALI SI HOL ; SCHIMBAT CORPURI DE ILUMINAT.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sup. acoperis = 746 mp ; sup. pereti exteriori = 340 mp ; sup. pereti interiori = 744 mp ; sup. tavane = 470 mp ; geamuri 16 bucati x 3, 4 mp ; geamuri 5 bucati x 2, 04 mp ; usi interior 7 bucati x 3, 36 mp ; usi exterior 3 bucati (4, 2 mp ; 8, 4 mp ; 2, 5 mp).
Valoarea estimata fara TVA: 81, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.08.2008 pana la 17.11.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE 2% din valoarea fara TVA = 1620 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL LOCAL SI ALTE SURSE CONSTITUITE POTRIVIT LEGII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE/SUBCONTRACTARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CONDITII OBLIGATORII SI ELIMINATORII : ACTE CARE SA DOVEDEASCA INREGISTRAREA CA PERSOANA JURIDICA CU OBIECT DE ACTIVITATE CORESPUNZATOR
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANT CONTABIL 2007; CERTIFICATE CONSTATATOARE PRIVIND PLATA OBLIGATIILOR CATRE BUGETUL DE STAT SI LOCAL
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
NESPECIFAT
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
EXPERIENTA SIMILARADECLARATII PRIVIND DOTARILE SI FORTA DE MUNCA
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
MINIM 1 LUCRARE SIMILARA - RECOMANDARE DIN PARTEA BENEFICIARULUI
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.08.2008 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.08.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.08.2008 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI, SPECIALISTI COOPTATI, REPREZENTANTI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR. 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 ZILE DE LA COMUNICAREA ACTULUI
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COM. LUNA
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR. 192, Localitatea: LUNA, Cod postal: 407360, Romania, Tel.0264368236, Email: primaria_luna@yahoo.com, Fax: 0264368236
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.06.2008 16:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer