Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE GRUP SCOLAR BERCA + INCALZIRE CENTRALA + RETEA DE APA SI CANALIZARE


Anunt de participare numarul 34139/27.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BERCA
Adresa postala: LOC.BERCA, STR. 1 DECEMBRIE, NR.427, JUD.BUZAU, Localitatea: Berca, Cod postal: 127035, Romania, Punct(e) de contact: OCTAVIAN STOICA, Tel.0238526004, Email: primarberca@gmail.com, Fax: 0238526537
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE GRUP SCOLAR BERCA + INCALZIRE CENTRALA + RETEADE APA SI CANALIZARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: GRUP SCOLAR LOCALITATEA BERCA, JUDETUL BUZAU
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
DESFACERE INVELITOARE, SARPANTA, TENCUIELI, PARDOSELI SI REFACEREA ACESTORA, DEMONTARE SI MONTARE LAMBRIURI, CONSTRUCTIE GRUP SANITAR, INSTALATII SANITARE SI DE CANALIZARE, INCALZIRE CENTRALA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
45330000-9-Lucrari de instalatii de apa (Rev.1)
45331100-7-Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LUCRARI CONFORM CERINTELOR SPECIFICATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN CAIETUL DE SARCINI.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 800, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE = 300 LEIGARANTIE DE BUNA EXECUTIE = 90.000 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
SE RECOMANDA ASOCIERE/SUBCONTRACTARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DIN CARE SA REEASA CA APARE OBIECTUL DE ACTIVITATE SUPUS OFERTARII, INDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE PLATA CATRE BUGETUL DE STAT SI BUGETUL LOCAL, DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI PE ULTIMII TREI ANI.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII REFERITOARE LA ASIGURAREA TEHNICA SI DE PERSONAL, RECOMANDARI DIN PARTEA ALTOR BENEFICIARI, EXPERIENTA SIMILARA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.10.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: CONTRAVALOARE CAIET DE SARCINI. SE VA ACHITA NUMERAR LA CASIERIA PRIMARIEI BERCA.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.10.2007 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.10.2007 10:00
Locul: PRIMARIA BERCA, STR. 1 DECEMBRIE, NR.427, JUDETUL BUZAU
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII FIRMELOR OFERTANTE.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
LA SEDIUL PRIMARIEI BERCA, JUDETUL BUZAU.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEUS, NR.6, BUCURESTI, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030461, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
PRIMARIA COMUNEI BERCA
Adresa postala: STR. 1 DECEMBRIE, NR.427, Localitatea: BERCA, Cod postal: 127035, Romania, Tel.0238/526004, Email: primarberca@gmail.com, Fax: 0238/526537
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI BERCA
Adresa postala: STR. 1 DECEMBRIE, NR.427, Localitatea: BERCA, Cod postal: 127035, Romania, Tel.0238/526004, Email: primarberca@gmail.com, Fax: 0238/526537
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2007 11:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer