Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si mansardare Bloc 1,str.Laminorului, nr.16, Targoviste


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
577.290 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C TRUSTUL DE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE ARGES S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 72517/18.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresa postala: Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Punct(e) de contact: SORINA DUDEA, Tel.0245611222, Email: primar@pmtgv.ro, Fax: 0245217951, Adresa internet (URL): www.pmtgv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si mansardare Bloc 1, str.Laminorului, nr.16, Targoviste
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bloc 1, str.Laminorului, nr.16, Targoviste
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Au aparut lucrari suplimentare: inlocuire sapa autonivelanta cu sapa de egalizare; placare holuri de acces si casa scarii; completare cantitati pentru balustrada si mana curenta aferenta casei scarii, burlane, vopsitorie la scafa; realizare invelitoare; montare tablouri electrice de distributie pe fiecare nivel, redimensionare instalatie termica; montare detectoare de gaz; lucrari necesare obtinerii certificatului energetic al cladirii; lucrari de sistematizare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215220-5 - Lucrari de constructii de cladiri sociale, altele decat caminele si structurile cu caracter social (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
577, 289.81RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24602 Denumirea: Reabilitare si mansardare Bloc 1, str.Laminorului, nr.16, Targoviste
V.1) Data atribuirii contractului 10/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C TRUSTUL DE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE ARGES S.R.L.
Adresa postala: Str.Banat, bl.B 11, sc B, ap.17, et.3, ,Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110433, Romania, Tel.0248./220440, Fax: 0248/220440
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 577289.81 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 577289.81 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Acest act aditional s-a incheiatconform art.122, lit.i) si j) din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru acest obiectiv s-a publicat anuntul de participare nr.65776/07.10.2008, s-a incheiat contractul de lucrari nr. 3186/11.02.2009, s-a publicat anuntul de atribuire nr.57153/12.03.2009.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
C.N.S.C
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3 ., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Calea Bucuresti, nr.3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130141, Romania, Tel.0245/612344/269, Email: tribunalul-dambovita-brp@just.ro, Fax: 0245/611893, Adresa internet (URL): http : //portal.just.ro/InstantaContact.aspxidInstitutie =120
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios Juridic si Executare Silita - Primaria Targoviste
Adresa postala: str.Revolutiei, nr.1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Tel.0245611.222, Email: primar@pmtgv.ro, Fax: 024521751, Adresa internet (URL): www.pmtgv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2009 15:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer