Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Zalau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
29.263.798 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. DYTRAS S.A.
Anunt de atribuire numarul 72964/12.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 68200
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Somes S.A.
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Punct(e) de contact: Pop Iuliana, Tel.+40264/591.444, Email: liana.pop@casomes.ro, Fax: +40264/592.619, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Zalau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: municipiul Zalau judetul Salaj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cuprinde: Proiectare si executie lucrari pentru organizarea de santier si investitia de baza (constructii si instalatii ), obtinerea avizelor necesare Autorizatiilor de demolare/construire, realizarea lucrarilor de constructii si instalatii, etc, testare si punere in functiune, mentinerea statiei in functiune pentru conformare la parametrii reglementati, pregatirea personalului de exploatare; Descriere succinta: Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, valorificarea biogazului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor;dezafectare si demolare structuri vechi, constructii si instalatii noi;testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29, 263, 797.64RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
INV 46-2009-IP
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S43-063072din04.03.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20289 Denumirea: Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Zalau
V.1) Data atribuirii contractului 9/9/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DYTRAS S.A.
Adresa postala: Poligono Industrial la Palmera, Str. Palmera nr. 49, Localitatea: Dos Hermanas, Sevilla, Cod postal: 41700, Spain, Tel.+34954693396, Fax: +34954690525
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29263797.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial pentru infrastructura de mediu ( POS Mediu) cu finantare preponderenta din Fonduri de Coeziune Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj - imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj
VI.2) Alte informatii
Programul Companiei : Luni - Joi: orele 8, 00 la 15, 00, Vineri: orele 8, 00 la 12, 00 -Data vizitarii amplasamentului: Data vizitarii amplasamentului :23.03.2009, orele 11, 00, Intalnirea va fi la sediul Sucursalei Zalau a Companiei de Apa SOMES S.A., adresa: Bdul Mihai Viteazu, nr. 23/A, municipiul Zalau, judetul Salaj., Data limita de primire a solicitarilor de clarificari :9 zile inainte de data limita de depunere a ofertei, Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :6 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Fisa de date a achizitiei este publicata in Anexa (vezi profilul cumparatorului : www.e-licitatie.ro)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021-310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: P-ta Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-431057, Fax: 0264-593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Compania de Apa Somes SA - Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Tel.0264/591.444, Email: cassa@casomes.ro, Fax: 0264/592.619
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2009 12:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer