Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Refacere izolatii termice conducte tehnologice, armaturi, izometrii AMC, utilaje in instalatii de schimb izotopic GS + Utilitati - Lucrari suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
342.056 RON

Castigatorul Licitatiei: I.L.S. S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 140738/10.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 750250576, In atentia: ANGELICA POPESCU, Email: angelica.popescu@raan.ro, Fax: +40 252/323685, Adresa internet (URL): www.raan.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Refacere izolatii termice conducte tehnologice, armaturi, izometrii AMC, utilajeininstalatii de schimb izotopicGS + Utilitati - Lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sucursala ROMAG-PROD
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Refacere izolatii termice conducte tehnologice, armaturi, izometrii AMC, utilaje in instalatii de schimb izotopic GS + Utilitati
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
342, 056RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 179 Denumirea: Refacere izolatii termice conducte tehnologice, armaturi, izometrii AMC, utilajeininstalatii de
V.1) Data atribuirii contractului 28.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
I.L.S. S.A.
Adresa postala: Strada Bicaz, Nr. 21, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600286, Romania, Tel. 0234555361, Email: ilsbc@clicknet.ro, Fax: 0234555851
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 341098.09 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 342056.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mehedinti Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Carol, nr. 14, Localitatea: Dr. Tr. Severin, Cod postal: 220000, Romania, Tel. +40 252314666, Fax: +40 252208200
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A.A.N. - Serviciul Contencios Juridic
Adresa postala: str. Nicolae Iorga, nr. 1, Jud. Mehedinti, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Tel. +40 252326147, Fax: +40 252323685
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2013 09:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer