Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Refacere pod pe DJ 703 A Cotmeana (DN7)-Cocu -Poiana Lacului km 6+797 ,peste paraul Valea Tigancii ,in comuna Cotmeana


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
623.473 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ATEEA FOREST 2005 SRL
Anunt de atribuire numarul 27941/20.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRARE, INTRETINERE SI REPARATII DRUMURII SI PODURI JUDETENE ARGES
Adresa postala: Piata Vasile Milea, nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN PATRASCU, Tel.0248210062, Email: drumuri@cjarges.ro, Fax: 0248210062
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Refacere pod pe DJ 703 A Cotmeana (DN7)-Cocu -Poiana Lacului km 6+797 , peste paraul Valea Tigancii , in comuna Cotmeana
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: pod pe DJ 703 A Cotmeana (DN7)-Cocu -Poiana Lacului km 6+797 , peste paraul Valea Tigancii , in comuna Cotmeana
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executie : Refacere pod pe DJ 703 A Cotmeana (DN7)-Cocu -Poiana Lacului km 6+797 , peste paraul Valea Tigancii , in comuna Cotmeana
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221100-3 - Lucrari de constructii de poduri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
623, 472.55RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul cel mai scazut
80%
Descriere:
2.
durata executiei
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 646 Denumirea: Refacere pod pe DJ 703 A Cotmeana (DN7)-Cocu -Poiana Lacului km 6+797
V.1) Data atribuirii contractului 2/28/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ATEEA FOREST 2005 SRL
Adresa postala: Calea Bascov bl B2 et 1 ap 6, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Tel.0248220114, Fax: 0248220114
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 642151.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 623472.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravopoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatia se formuleaza in 5 zile de la comunicarea rezultatului
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala pentru Administrare Intretinere Reparatii Drumuri si Poduri Judetene Arges
Adresa postala: Piata Vasile Milea nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Tel.0248210062, Email: drumuri@cjarges.ro, Fax: 0248210062
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2008 15:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer