Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Repararea transformatorului TTUS-OF AF, 250/250/80MVA, 400/121/20kV seria 141978/2003 din statia Oradea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.849.000 RON

Castigatorul Licitatiei: RETRASIB S.A. Sibiu
Anunt de atribuire numarul 99802/31.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 88390
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010325, Romania, Punct(e) de contact:  OVIDIU MURASAN, Tel. 021 3035986, In atentia:  OVIDIU MURASAN, Email:  ovidiu.murasan@transelectrica.ro, Fax:  021 3035986, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Repararea transformatorului TTUS-OF AF, 250/250/80MVA, 400/121/20kV seria 141978/2003 din statia Oradea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Repararea transformatorului TTUS-OF AF, 250/250/80MVA, 400/121/20kV seria 141978/2003 din statia Oradea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 849, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S93-139760din14.05.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: C 236 / 27.07.2010 Denumirea: Repararea transformatorului 250/250/80 MVA, 400/121/20kV, seria141978/2003, din statia 400 kV Orad
V.1) Data atribuirii contractului 7/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RETRASIB S.A. Sibiu
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare nr. 156., Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550321, Romania, Tel. 0269253269, Fax:  0269253279
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6849000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Algoritmul de calcul pentru stabilirea punctajului financiar si tehnic este prezentat in Fisa de Date.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti.
Adresa postala:  Soseaua Oltenitei nr. 107/111 sector 4., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041303, Romania, Tel. 021 3323564, Fax:  021 3321240
Organismul competent pentru procedurile de mediere
-----------------------------------------
Adresa postala:  ------------------------, Localitatea:  ------------------, Cod postal:  --------------, Romania, Tel. ----------------, Fax:  -----------------
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. - D.J.R.U.
Adresa postala:  Str. Olteni nr. 2-4 sector 3., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030786, Romania, Tel. 021 3035986, Fax:  021 3205166
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2010 11:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer