Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii invelitoare si igenizari spatii - resraurant studentesc Parc "I. Hatieganu"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
79.946 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMTERRA CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 38539/08.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"
Adresa postala: Kogalniceanu nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400084, Romania, Punct(e) de contact: Ana Bara, Tel.0264-592838, In atentia: d-lui Felician Rusneac, Email: felicianr@direcon.ubbcluj.ro, Fax: 0264-590592, Adresa internet (URL): www.ubbcluj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii invelitoare si igenizari spatii - resraurant studentesc Parc "I. Hatieganu"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cluj-Napoca , Parc "I. Hatieganu"
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii invelitoare si igenizari spatii - resraurant studentesc Parc "I. Hatieganu"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45440000-3 - Lucrari de vopsitorie si de montare de geamuri (Rev.1)
45220000-5-Lucrari de inginerie si de constructii (Rev.1)
45410000-4-Lucrari de tencuire (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
79, 946RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7441/10.07.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7441 Denumirea: Reparatii invelitoare si igenizari spatii - resraurant studentesc Parc "I. Hatieganu"
V.1) Data atribuirii contractului 7/10/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMTERRA CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: STR. N. TITULESCU NR. 10/61, CLUJ NAPOCA, JUD. CLUJ, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 3400, Romania, Tel.0264-448214, Email: ady_vincze@yahoo.co.uk, Fax: 0264-448214
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79946.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2008 09:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer