Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - service auto pentru autovehiculele DACIA, VOLKSWAGEN, MERCEDES, OPEL ,NISAN


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
117.067 RON

Castigatorul Licitatiei: ALEX AUTO SERVICE
Anunt de atribuire numarul 142784/03.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138005
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: DIRECTIA REGIONALA CLUJstr. Campeni, nr. 28, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400217, Romania, Punct(e) de contact: Dana OLTEAN, Tel. +40 372845742, Email: dana.oltean@ancom.org.ro, Fax: +40 264484077, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
service auto pentru autovehiculele DACIA, VOLKSWAGEN, MERCEDES, OPEL , NISAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: LA SEDIUL OFERTANTULUI DIN CLUJ NAPOCA SAU LIMITROF
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract de servicii de service auto, pe de o parte piese de schimb pentru autoturismele si autospecialele din dotatea ANCOM DR CLUJ, iar pe de alta parte, repararea in atelierele contractantului a autoturismelor si autospecialelor ce fac obiectul prezentei proceduri.lot 1:30 autovehicule Dacia (11 autoturisme Dacia Logan 1, 6, 7 autoturisme Dacia Logan MCV, 1 autoutilitara Dacia Double Cab, 11 autoturisme Dacia Logan 1, 4 );lot 2:1 autovehicul special Volkswagen ( 1 Volkswagen Sharan);lot 3:2 autospeciale Mercedes (2 Mercedes Benz 290 GD);lot 4:1 autoturism Opel (1 Opel Enjoy);lot 5:1 autoutilitara Nissan (1 Nissan Navara 2, 5).lot 6:2 autoutilitare Mercedes Sprinter (2 Mercedes Benz Sprinter 416 CDI). cu masa > 3.500 kgValoarea estimata a contractelor intre: 133.066, 66lei fara TVA si 196.933, 66lei fara TVA, (valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire), din care: - lot 1 intre 63.533, 33 lei fara TVA si 95.300, 33 lei fara TVA- lot 2intre 9.800lei fara TVA si 14.700lei fara TVA: - lot 3 intre28.933, 33 lei fara TVA si 43.400, 33 lei fara TVA- lot 4 intre 6.800 lei fara TVA si 10.200 lei fara TVA- lot 5 intre 8.000 lei fara TVA si 12.000 lei fara TVA- lot 6 intre 16.000 lei fara TVA si 5.333 lei fara TVAValoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire.A.C. va avea posibilitatea prelungirii, cu o perioada suplimentara de 4 (patru) luni, in conditiile prevazute la art.6, alin(3) din HG nr. 925/2006, daca A.C. nu refuza expres prelungirea acestuia si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie-valoarea estimata a acestor suplimentari este de 63.867, 00 lei fara TVA., din care: LOT 1:31767 LEI FARA TVA, LOT 2:4900 LEI FARA TVA, LOT 3:14467 LEI FARA TVA, LOT 4:3400 LEI FARA TVA, LOT 5:4000 LEI FARA TVA, LOT 6:5333 LEI FARA TVA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50112000-3-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
117, 066.66RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: DRC/5089 Denumirea: service autoDacia Volkswagen Opel
V.1) Data atribuirii contractului 21.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALEX AUTO SERVICE
Adresa postala: MARAMURESULUI NR. 140, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400258, Romania, Tel. +40 740188692, Email: alexautoserv@yahoo.com, Fax: +40 264435148
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 80133.33 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 80133.33 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 4
Contract nr: DRC/5092 Denumirea: service auto Mercedes GD Nissan Navara
V.1) Data atribuirii contractului 21.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOSPORT SYSTEM
Adresa postala: STANESCU POPAnr 10A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400232, Romania, Tel. +40 744242623, Email: autosportsystem@yahoo.com, Fax: +40 264481881, Adresa internet (URL): www.autosportsystem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 36933.33 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36933.33 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
A.Ofertele vor fi deschise la ora si data mentionate in anuntul de partic.Reprez ofertant pot fi prezenti la deschidere cu prezentarea unor imputerniciri scrise, insotite de traducere autorizata in lb rom. B.Orice of val pentru o per de timp mai mica decat cea sol va fi respinsa. AC are obligatia de a solicita of, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea per de val a ofertei, prelungirea acesteia.In cazul extinderii val of, gar de particip va fi prelungita in mod corespunzator.Of are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea val of. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea gar de particip. C.Prin sintagma ?9 zile? pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata la pct.I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, se intelege: 3(trei) zile lucratoare plus 6 sase) zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform art.78 alin.(2) si art.79 alin.(1) din O.U.G.nr.34/2006.D.Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castig cf.pct.IV.2.1.: In sit in care preturile totale ofertate in Lei, fara TVA, sunt egale, AC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret (clasati pe primul loc) sa depuna o noua propunere fin in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere fin are pretul cel mai scazut. Of fin care se compara vor fi calculate conform formulei prevazute la pct. IV.4.2.F.In cazul in care ofertantul va depune oferta pentru mai multe loturi, ac poate prezenta documentele de calif prevaze la pct.III.2. intr-un singur exemplar din care sa rezulte indeplinirea cerintelor de calif aferente loturilor pentru care depune oferta.G.Pt vizualizarea doc de atrib, op ec tb sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.PT ACEPTAREA CONDITIILOR CONTRACTUALE SE VA COMPLETA ANEXA 11
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DEPARTAMENTUL ACHIZITII / SERVICIUL JURIDIC ACHIZITII
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339, Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro, Fax: +40 264484077, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2013 17:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer