Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de ,,doborat arbori, taieri de corectie si extragerea sistemului radicular? pentru lotul nr. 1 ? mal drept Crisul Repede si lotul nr. 2 ? mal stang Crisul Repede


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
445.800 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECBRANS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141177/25.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: biroul achizitii publice, Tel. +4 0259437000, In atentia: manuela maghiar, Email: iulia_maghiar@yahoo.com, Fax: +4 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
serviciide , ,doborat arbori, taieri de corectie si extragerea sistemului radicular? pentru lotul nr. 1 ? mal drept Crisul Repede si lotul nr. 2 ? mal stang Crisul Repede
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: muniipiul oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
serviciide , ,doborat arbori, taieri de corectie si extragerea sistemului radicular? pentru lotul nr. 1 ? mal drept Crisul Repede si lotul nr. 2 ? mal stang Crisul Repede
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77211400-6 - Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)
77211500-7-Servicii de elagaj (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
445, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 204453 Denumirea: serviciide , ,doborat arbori, taieri de corectie si extragerea sistemului radicular? lot1
V.1) Data atribuirii contractului 26.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECBRANS S.R.L.
Adresa postala: STR. IOAN CIORDASnr 23, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410569, Romania, Tel. 0744163168;0259412957, Email: elecbrans@yahoo.com, Fax: 0259412957
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 250800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 217150.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 204458 Denumirea: serviciide , ,doborat arbori, taieri de corectie si extragerea sistemului radicular? lot2
V.1) Data atribuirii contractului 26.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RER ECOLOGIC SERVICE SA
Adresa postala: STR TUDOR VLADIMIRESCU NR 79, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410100, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 250800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 228650.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
PROCEDURA S-A DESFASURAT conform NORMEI INTERNE PRIVIND METODOLOGIA DE DESFASURARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE A UNUI SERVICIU CUPRINS IN ANEXA 2B - OUG 34/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
SECTIA COMERCIALA A TRIBUNALULUI BIHOR
Adresa postala: STR PARCUL TRAIAN NR 10, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410033, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
IN TERMEN DE 30 ZILE DE LA DATA COMUNICARII ACTULUI CONFORM LEGII CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV NR 554/2004
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA directia juridica
Adresa postala: STR PIATA UNIRII NR 1, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 4100100, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2013 11:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer