Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de comunicare, informare, publicitate si asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului pentru proiectul ?Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
330.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMAIR CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141925/12.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140792
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: dr. ing. Tudor Blidaru, Tel. +40 232218192, In atentia: dr. ing. Tudor Blidaru, Email: uip@dap.rowater.ro, Fax: +40 232213884, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de comunicare, informare, publicitate si asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului pentru proiectul ?Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: judetele Botosani, Iasi, Vaslui, Galati
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul este acordarea de catre Prestator de asistenta tehnica si sprijin managerial Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP) din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad atat pentru implementarea efectiva a Proiectului, pentru asigurarea serviciilor de instruire a personalului UIP in scopul consolidarii capacitatii de implementare a proiectului de investitii mentionat in toate fazele de realizare ale acestora, cat si pentru organizarea si derularea campaniilor de constientizare si informare cu privire la implementare/derularea/ impactul Proiectului.Activitatile specifice detaliate in Caietul de sarcini sunt urmatoarele: Lotul 1: Activitatea 1 - Intarirea capacitatii institutionale a Beneficiarului, Lotul 2: Activitatea 2 - Servicii de comunicare, informare si publicitate2.1- Campanie de publicitate si promovare a proiectului (campanie media si campanie de informare a publicului) si2.2 - Puncte de instruire, informare si documentare (amenajarea spatiilor destinate activitatilor din cadrul proiectului).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
79342200-5-Servicii de promovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
330, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
78845
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S032-050717din14.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12806 Denumirea: Lot 1 Activitatea 1 Intarirea capacitatii institutionale a Beneficiarului
V.1) Data atribuirii contractului 29.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMAIR CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Str.Av. Sanatescu, nr.53, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. +40 0213193211, Email: claudia.puscas@romair.ro, tinel.ticu@romair.ro, elena.popa@romair.ro, alexandru.radulescu@romair.ro, Fax: +40 0213193215, Adresa internet (URL): www.romair.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 342630.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 330000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect - "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad"
VI.2) Alte informatii
Prezentul anunt de atribuire contine informatiile aferente Lotului 1, astfel valoarea de la Sectiunea II.2.1 reprezinta valoarea contractului pentru Lot 1. Procedura pentru Lotul 2 nu s-a finalizat, fiind in curs de judecare la Curtea de Apel. In urma deciziei instantei informatiile aferente atribuirii Lotului 2 vor fi publicate ca erata a prezentului anunt.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232260000, Fax: +40 232213999
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al ABA Prut - Barlad
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu, nr. 10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel. +40 232218192, Fax: +40 232213884
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2013 13:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer