Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de expertizare tehnica poduri de cale ferata pe raza SRCF Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
76.912 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA
Anunt de atribuire numarul 38248/07.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 43411
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel.0241/617.402, Email: daniela.belu@cta.cfr.ro, Fax: 0241/587.240, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de expertizare tehnica poduri de cale ferata pe raza SRCF Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii expertizare tehnica poduri de cale ferata: - linia cf 812 Medgidia Tulcea km.50+050 Ltotala=5, 0 m- linia cf 812 Medgidia Tulcea km. 105+970 Ltotala= 10, 10 m- linia cf 812 Medgidia Tulcea km. 106+164 Ltotala= 36, 50 m- linia cf 812 Medgidia Tulcea km. 110+365 Ltotala= 13, 20 m- linia cf 810 Medgidia N.Voda km.61+730 Ltotala= 13, 60 m
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
76, 912RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 365 Denumirea: Expertizare tehnica poduri linia CF Medgidia -Tulcea
V.1) Data atribuirii contractului 9/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA
Adresa postala: Calea Grivitei, nr 391-393, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Tel.0213162337, Fax: 0213161370
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 86278.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 76912.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: str. Traian nr. 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241/606598, Fax: 0241/616003
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel.0241/589840, Fax: 0241/587240
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2008 09:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer