Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de exploatare forestiera


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.593.280 RON

Castigatorul Licitatiei: SC.CATUNUL BRAD SRL
Anunt de atribuire numarul 134305/04.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro, Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de exploatare forestiera
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: subunitatile Directiei Silvice Suceava
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de exploatare forestiera
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77200000-2 - Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 593, 279.42RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 79 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.CATUNUL BRAD SRL
Adresa postala: LOC.SLATINA NR.541 A, Localitatea: SLATINA, Cod postal: 727490, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 388 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.CATUNUL BRAD SRL
Adresa postala: LOC.SLATINA NR.541 A, Localitatea: SLATINA, Cod postal: 727490, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 388 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.CATUNUL BRAD SRL
Adresa postala: LOC.SLATINA NR.541 A, Localitatea: SLATINA, Cod postal: 727490, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 48 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.CATUNUL BRAD SRL
Adresa postala: LOC.SLATINA NR.541 A, Localitatea: SLATINA, Cod postal: 727490, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 78 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Borospyn SRL
Adresa postala: Borca- Pr.Carjei, Neamt, Localitatea: Borca, Cod postal: 617075, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7475.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 78 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Borospyn SRL
Adresa postala: Borca- Pr.Carjei, Neamt, Localitatea: Borca, Cod postal: 617075, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5020.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 78 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Borospyn SRL
Adresa postala: Borca- Pr.Carjei, Neamt, Localitatea: Borca, Cod postal: 617075, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12490.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 20 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Borospyn SRL
Adresa postala: Borca- Pr.Carjei, Neamt, Localitatea: Borca, Cod postal: 617075, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14541.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 20 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Borospyn SRL
Adresa postala: Borca- Pr.Carjei, Neamt, Localitatea: Borca, Cod postal: 617075, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2774.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 20 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Borospyn SRL
Adresa postala: Borca- Pr.Carjei, Neamt, Localitatea: Borca, Cod postal: 617075, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 75 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.FLORANEL SRL
Adresa postala: Borca-Sabasa, Neamt, Localitatea: BORCA, Cod postal: 617075, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21960.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 75 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.FLORANEL SRL
Adresa postala: Borca-Sabasa, Neamt, Localitatea: BORCA, Cod postal: 617075, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49408.58 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 75 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.FLORANEL SRL
Adresa postala: Borca-Sabasa, Neamt, Localitatea: BORCA, Cod postal: 617075, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19119.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 75 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.FLORANEL SRL
Adresa postala: Borca-Sabasa, Neamt, Localitatea: BORCA, Cod postal: 617075, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36736.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 75 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.FLORANEL SRL
Adresa postala: Borca-Sabasa, Neamt, Localitatea: BORCA, Cod postal: 617075, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 74631.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 64 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.ADILIN FOREST SRL
Adresa postala: Voronet, nr.56, Suceava, Localitatea: Voronet, Cod postal: 725301, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 386 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Alex Cora SRL
Adresa postala: Putna-Gura Putnei, Suceava, Localitatea: GURA PUTNEI, Cod postal: 727456, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4060.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 47 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Aliona Silva SRL
Adresa postala: Radauti, str.Valea Seaca, nr.11, Suceava, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 72734.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 378 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Aliona Silva SRL
Adresa postala: Radauti, str.Valea Seaca, nr.11, Suceava, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15056.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 385 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Aliona Silva SRL
Adresa postala: Radauti, str.Valea Seaca, nr.11, Suceava, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11969.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 385 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Aliona Silva SRL
Adresa postala: Radauti, str.Valea Seaca, nr.11, Suceava, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 400.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22434 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 21.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Aliona Silva SRL
Adresa postala: Radauti, str.Valea Seaca, nr.11, Suceava, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9595.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 169 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Aliona Silva SRL
Adresa postala: Radauti, str.Valea Seaca, nr.11, Suceava, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5828.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 36 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Aliprest SRL
Adresa postala: Moldovita ?Demacusa, nr.1, Suceava, Localitatea: Moldovita, Cod postal: 727385, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21266.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 36 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Aliprest SRL
Adresa postala: Moldovita ?Demacusa, nr.1, Suceava, Localitatea: Moldovita, Cod postal: 727385, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32799.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 71 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Ansim SRL
Adresa postala: M-rea Humorului, nr.109, Suceava, Localitatea: M-rea Humorului, Cod postal: 727355, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12312.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 62 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Bia Fely SRL
Adresa postala: Paltinoasa, nr.43, Suceava, Localitatea: Paltinoasa, Cod postal: 727415, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 62 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Bia Fely SRL
Adresa postala: Paltinoasa, nr.43, Suceava, Localitatea: Paltinoasa, Cod postal: 727415, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 37 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. Bradutul Polec SRL
Adresa postala: Moldovita ?Rasca, nr.204, Suceava, Localitatea: Moldovita, Cod postal: 727385, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3149.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 37 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. Bradutul Polec SRL
Adresa postala: Moldovita ?Rasca, nr.204, Suceava, Localitatea: Moldovita, Cod postal: 727385, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9014.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 35 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. Argela Universal SRL
Adresa postala: Moldovita- Argel, nr.174, Suceava, Localitatea: Moldovita, Cod postal: 727385, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6840.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 35 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. Argela Universal SRL
Adresa postala: Moldovita- Argel, nr.174, Suceava, Localitatea: Moldovita, Cod postal: 727385, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5092.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 35 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. Argela Universal SRL
Adresa postala: Moldovita- Argel, nr.174, Suceava, Localitatea: Moldovita, Cod postal: 727385, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49555.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 35 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. Argela Universal SRL
Adresa postala: Moldovita- Argel, nr.174, Suceava, Localitatea: Moldovita, Cod postal: 727385, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3492.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 201 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Calmar SRL
Adresa postala: Marginea, nr.2576, Suceava, Localitatea: Marginea, Cod postal: 727345, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 201 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Calmar SRL
Adresa postala: Marginea, nr.2576, Suceava, Localitatea: Marginea, Cod postal: 727345, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 78900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 481 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Caratistu SRL
Adresa postala: Malini-Suha, Suceava, Localitatea: Malini, Cod postal: 727350, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 38 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Catalina Doc SRL
Adresa postala: Moldovita, nr.77, Suceava, Localitatea: Moldovita, Cod postal: 727385, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37440.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 31 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dever Com SRL
Adresa postala: Falticeni, str.Ana Ipatescu, bl.297, ap.31, Suceava, Localitatea: Falticeni, Cod postal: 725200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 780.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 31 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dever Com SRL
Adresa postala: Falticeni, str.Ana Ipatescu, bl.297, ap.31, Suceava, Localitatea: Falticeni, Cod postal: 725200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 31 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dever Com SRL
Adresa postala: Falticeni, str.Ana Ipatescu, bl.297, ap.31, Suceava, Localitatea: Falticeni, Cod postal: 725200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 31 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dever Com SRL
Adresa postala: Falticeni, str.Ana Ipatescu, bl.297, ap.31, Suceava, Localitatea: Falticeni, Cod postal: 725200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 31 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dever Com SRL
Adresa postala: Falticeni, str.Ana Ipatescu, bl.297, ap.31, Suceava, Localitatea: Falticeni, Cod postal: 725200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 31 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dever Com SRL
Adresa postala: Falticeni, str.Ana Ipatescu, bl.297, ap.31, Suceava, Localitatea: Falticeni, Cod postal: 725200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79760.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 31 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dever Com SRL
Adresa postala: Falticeni, str.Ana Ipatescu, bl.297, ap.31, Suceava, Localitatea: Falticeni, Cod postal: 725200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 99910.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22657 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dever Com SRL
Adresa postala: Falticeni, str.Ana Ipatescu, bl.297, ap.31, Suceava, Localitatea: Falticeni, Cod postal: 725200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22657 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dever Com SRL
Adresa postala: Falticeni, str.Ana Ipatescu, bl.297, ap.31, Suceava, Localitatea: Falticeni, Cod postal: 725200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22657 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dever Com SRL
Adresa postala: Falticeni, str.Ana Ipatescu, bl.297, ap.31, Suceava, Localitatea: Falticeni, Cod postal: 725200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22657 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 28.02.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dever Com SRL
Adresa postala: Falticeni, str.Ana Ipatescu, bl.297, ap.31, Suceava, Localitatea: Falticeni, Cod postal: 725200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 30 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Didar Trans SRL
Adresa postala: Rasca, nr.541, Suceava, Localitatea: Rasca, Cod postal: 727465, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2610.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 30 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Didar Trans SRL
Adresa postala: Rasca, nr.541, Suceava, Localitatea: Rasca, Cod postal: 727465, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 420.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 30 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Didar Trans SRL
Adresa postala: Rasca, nr.541, Suceava, Localitatea: Rasca, Cod postal: 727465, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10690.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 65 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Diman SRL
Adresa postala: M-rea HUmor, Dulcea, nr.33, Suceava, Localitatea: M-rea Humor, Cod postal: 727355, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32999.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 65 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Diman SRL
Adresa postala: M-rea HUmor, Dulcea, nr.33, Suceava, Localitatea: M-rea Humor, Cod postal: 727355, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 472 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dypsis SRL
Adresa postala: Malini, nr.607A, Suceava, Localitatea: Malini, Cod postal: 727350, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 74800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 472 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dypsis SRL
Adresa postala: Malini, nr.607A, Suceava, Localitatea: Malini, Cod postal: 727350, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 472 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dypsis SRL
Adresa postala: Malini, nr.607A, Suceava, Localitatea: Malini, Cod postal: 727350, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 472 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Dypsis SRL
Adresa postala: Malini, nr.607A, Suceava, Localitatea: Malini, Cod postal: 727350, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 119 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 04.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.ETCU EXPLO SRL
Adresa postala: Arbore- Clit, nr.100, Suceava, Localitatea: Arbore, Cod postal: 727017, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 116003.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22654 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Exfor Bucovina SRL
Adresa postala: Zvoristea, nr.321, Suceava, Localitatea: Zvoristea, Cod postal: 727640, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27342.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 67 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Exfor Bucovina SRL
Adresa postala: Zvoristea, nr.321, Suceava, Localitatea: Zvoristea, Cod postal: 727640, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11077.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 341 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 08.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Exfor Bucovina SRL
Adresa postala: Zvoristea, nr.321, Suceava, Localitatea: Zvoristea, Cod postal: 727640, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49537.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 19 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.EXPLO ELA SRL
Adresa postala: Borca-Sabasa, Neamt, Localitatea: Borca, Cod postal: 617075, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 131824.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 387 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Florsilva SRL
Adresa postala: G.Humor, B-dul Bucovina, bl.I 16, ap.17, Suceava, Localitatea: G.Humorului, Cod postal: 725300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28528.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 50 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Florsilva SRL
Adresa postala: G.Humor, B-dul Bucovina, bl.I 16, ap.17, Suceava, Localitatea: G.Humorului, Cod postal: 725300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23891.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 118 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 04.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Flutur Forest SRL
Adresa postala: G.Humor, Crisan, nr.2, Suceava, Localitatea: G.Humorului, Cod postal: 725300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32971.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 384 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Forest Ile SRL
Adresa postala: Putna-Gura Putnei, nr.333C, Suceava, Localitatea: Putna, Cod postal: 727456, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 475 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Forestfratcom SRL
Adresa postala: Slatina-Gainesti, nr.92, Suceava, Localitatea: Slatina, Cod postal: 727490, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26010.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 63 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Foret Jucan SRL
Adresa postala: M-rea humor, Stefan cel Mare, nr.94, Suceava, Localitatea: M-rea humor, Cod postal: 727355, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 479 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. Frasinul SRL
Adresa postala: Slatina- Gainesti, Suceava, Localitatea: Slatina, Cod postal: 727490, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 66 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Galanthus Forest SRL
Adresa postala: Serbauti-Calinesti, nr.165, Suceava, Localitatea: Serbauti, Cod postal: 727108, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25377.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22653 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Galanthus Forest SRL
Adresa postala: Serbauti-Calinesti, nr.165, Suceava, Localitatea: Serbauti, Cod postal: 727108, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18218.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 120 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 04.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Geolarix SRL
Adresa postala: Ciocanesti- Botos, nr.106, Suceava, Localitatea: Ciocanesti, Cod postal: 727120, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7790.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22658 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Giulia Forest SRL
Adresa postala: Rasca, nr.829, Suceava, Localitatea: Rasca, Cod postal: 727465, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 133871.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 477 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Grigoroaiafor SRL
Adresa postala: Malini-Poiana Marului, nr.137, Suceava, Localitatea: Poiana Marului, Cod postal: 720107, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 76419.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 381 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Ios Wik Prodcom SRL
Adresa postala: Putna-Gura Putnei, nr.258 Suceava, Localitatea: Putna, Cod postal: 727456, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 86988.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 83 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 04.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Iron Wood MBM SRL
Adresa postala: Sadova, nr.465A, Suceava, Localitatea: Sadova, Cod postal: 727470, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6104.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 55 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Iron Wood MBM SRL
Adresa postala: Sadova, nr.465A, Suceava, Localitatea: Sadova, Cod postal: 727470, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21870.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 69 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Iron Wood MBM SRL
Adresa postala: Sadova, nr.465A, Suceava, Localitatea: Sadova, Cod postal: 727470, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 133648.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 202 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Jolymarcom SRL
Adresa postala: Marginea, nr.2578, Suceava, Localitatea: Marginea, Cod postal: 727345, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19560.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 200 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Jura Cris SRL
Adresa postala: Radauti, str.Puteni, nr.208, Suceava, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 186000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 473 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.La Boicu Service SRL
Adresa postala: Malini ?Poiana Marului, nr.277, Suceava, Localitatea: Malini, Cod postal: 727350, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 73165.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 117 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 04.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.La Morex SRL
Adresa postala: Botosana, Suceava, Localitatea: Botosana, Cod postal: 727050, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1999.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 474 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Lapim Forest SRL
Adresa postala: Malini, Suceava, Localitatea: Malini, Cod postal: 727350, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2625.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 61 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Larga SRL
Adresa postala: M-rea Humorului, nr.50, Suceava, Localitatea: M-rea Humorului, Cod postal: 727355, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 94710.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 32 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Lorenmar SRL
Adresa postala: Rasca, nr.13, Suceava, Localitatea: Rasca, Cod postal: 727465, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60955.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 21 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Marry Tisa SRL
Adresa postala: Cornu Luncii-Baisesti, nr.3, Suceava, Localitatea: Cornu Luncii, Cod postal: 727140, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20276.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 476 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Marry Tisa SRL
Adresa postala: Cornu Luncii-Baisesti, nr.3, Suceava, Localitatea: Cornu Luncii, Cod postal: 727140, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7081.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 482 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Mimafor SRL
Adresa postala: Doroteia, nr.41, Suceava, Localitatea: Doroteia, Cod postal: 727247, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48999.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 17 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Muguras SRL
Adresa postala: Brosteni ?Holdita, nr.55, Suceava, Localitatea: Brosteni, Cod postal: 707075, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43201.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 39 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Naril Serv SRL
Adresa postala: Moldovita-Rasca, Suceava, Localitatea: Moldovita, Cod postal: 727385, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 69891.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 98 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 04.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Noridor SRL
Adresa postala: D.Candreni-Poiana Negrii, Suceava, Localitatea: D.Candreni, Cod postal: 727194, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 70 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Padurea de argint SRL
Adresa postala: Frumosu, nr.532, Suceava, Localitatea: Frumosu, Cod postal: 727260, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 137927.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 170 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Patriro com SRL
Adresa postala: Radauti, str.G-ral I.Zadik, nr.19A, ap.14, Suceava, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27420.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 383 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Picmag SRL
Adresa postala: Putna ?Gura putnei, nr.250, Suceava, Localitatea: Putna, Cod postal: 727455, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16873.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 49 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Pomar Forest SRL
Adresa postala: Radauti, str.M.Viteazu, bl.16, ap.15, Suceava, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 137029.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 199 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Pomar Forest SRL
Adresa postala: Radauti, str.M.Viteazu, bl.16, ap.15, Suceava, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 380 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Pomar Forest SRL
Adresa postala: Radauti, str.M.Viteazu, bl.16, ap.15, Suceava, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48550.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 379 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Pop Silva SRL
Adresa postala: Putna, nr.260, Suceava, Localitatea: Putna, Cod postal: 727455, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41306.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 394 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Popviotrans SRL
Adresa postala: Stulpicani- Negrileasa, nr.56, Suceava, Localitatea: Stulpican, Cod postal: 727505, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52172.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 46 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Prest in Wald SRL
Adresa postala: Slatina-Gainesti, Suceava, Localitatea: Gainesti, Cod postal: 727490, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 480 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Prest in Wald SRL
Adresa postala: Slatina-Gainesti, Suceava, Localitatea: Gainesti, Cod postal: 727490, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23260.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 40 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Primoldo SRL
Adresa postala: Moldovita ?Rasca, nr.10, Suceava, Localitatea: Moldovita, Cod postal: 727385, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11191.04 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 76 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Rachitisu SRL
Adresa postala: Malini-Paraie, nr.502, Suceava, Localitatea: Malini, Cod postal: 727350, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 94590.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 198 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Rebforest SRL
Adresa postala: Sucevita, nr.554, Suceava, Localitatea: Sucevita, Cod postal: 727510, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11159.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 389 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Regal Wood SRL
Adresa postala: Malini, Suceava, Localitatea: Malini, Cod postal: 727350, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22999.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 391 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Relvam Forest SRL
Adresa postala: Stulpicani- V.Negrilesei, nr.92, Suceava, Localitatea: Stulpicani, Cod postal: 727505, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 382 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Rimbu Forest SRL
Adresa postala: Putna, nr.281, Suceava, Localitatea: Putna, Cod postal: 727455, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 105842.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22432 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 21.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Robdav SRL
Adresa postala: Brodina, nr.270C, Suceava, Localitatea: Brodina, Cod postal: 727060, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 312333.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 171 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Robdav SRL
Adresa postala: Brodina, nr.270C, Suceava, Localitatea: Brodina, Cod postal: 727060, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 196913.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 77 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Romhribia International SRL
Adresa postala: Doroteia ?Suha, nr.298, Suceava, Localitatea: Doroteia, Cod postal: 727247, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 110722.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 390 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Romhribia International SRL
Adresa postala: Doroteia ?Suha, nr.298, Suceava, Localitatea: Doroteia, Cod postal: 727247, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 325000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 33 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Saniral Forest SRL
Adresa postala: Bogdanesti, nr.104, Suceava, Localitatea: Bogdanest, Cod postal: 727035, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 187600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 471 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Savluc SRL
Adresa postala: Malini ?Poiana Marului, Suceava, Localitatea: Malini, Cod postal: 727350, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 18 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC.Silvflor SRL
Adresa postala: Brosteni-Cotargasi, Suceava, Localitatea: Brosteni, Cod postal: 707075, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 69200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 478 Denumirea: servicii de exploatare forestiera
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Strugurelul Poiana SRL
Adresa postala: Malini, Suceava, Localitatea: Malini, Cod postal: 727350, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 342 Denu
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer