Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de instruire si testare E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) Start


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
831.060 RON

Castigatorul Licitatiei: EUROAPTITUDINI S.A.
Anunt de atribuire numarul 93284/07.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 90726
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Adresa postala:  STR. APOLODOR NR 17 SECTOR 5 BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050741, Romania, Punct(e) de contact:  Sediul central ANAF, Tel. 021.387.11.10, In atentia:  Cristina BREZEANU, Email:  cristina.brezeanu@anaf.ro, Fax:  021.319.96.76, Adresa internet (URL):  www.anaf.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de instruire si testare E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) Start
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: Principalul loc de prestare: spatii ale prestatorului pentru instruirea si testarea participantilor, in fiecare municipiu resedinta de judet al lotului pentru care se depune oferta, inclusiv Municipiul Bucuresti.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de instruire si testare E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) Start
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80511000-9 - Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)
79132000-8-Servicii de certificare (Rev.2)
80533000-9-Servicii de formare si de familiarizare in informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
831, 060RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1092739/20.01.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S15-019634din22.01.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1095084 Denumirea: Contract de prestare de servicii de instruire si testare ECDL Start
V.1) Data atribuirii contractului 6/3/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROAPTITUDINI S.A.
Adresa postala:  Str.Mendeleev, Nr.7-15, Mezanin, Sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010361, Romania, Tel. 021/3103341, Email:  bartela@cefs.ro, Fax:  021/3196926, Adresa internet (URL):  www.euroaptitudini.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 269440.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 252800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 55
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 1095085 Denumirea: Contract de prestare de servicii de instruire si testare ECDL Start
V.1) Data atribuirii contractului 6/3/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROAPTITUDINI S.A.
Adresa postala:  Str.Mendeleev, Nr.7-15, Mezanin, Sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010361, Romania, Tel. 021/3103341, Email:  bartela@cefs.ro, Fax:  021/3196926, Adresa internet (URL):  www.euroaptitudini.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 286280.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 186660.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 45
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 1095196 Denumirea: Contract de prestare de servicii de instruire si testare ECDL Start
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DAST SYSTEMS SRL
Adresa postala:  str. Martir Dan Carpin, nr 18, ap 1, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300289, Romania, Tel. 0727336130, Email:  office@dast.ro, Fax:  0256280730, Adresa internet (URL):  http: //www.dast.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 286280.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 183600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 1096244 Denumirea: Contract de prestare de servicii de instruire si testare ECDL Start
V.1) Data atribuirii contractului 9/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Camera de comert si industrie Suceava
Adresa postala:  Str. Universitatii, nr. 15 - 17, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720225, Romania, Tel. 0230521506, Fax:  0230520099
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 269440.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 208000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 70500.00
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational "Dezvoltarea capacitatii Administrative"
VI.2) Alte informatii
- Lotul nr. 1 a fost anulat in conformitate cu art. 209 alin. (1), lit. b) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind depuse numai oferte neconforme;
- Lotul nr. 6 a fost anulat in conformitate cu art. 209 alin. (1), lit. b) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind depuse numai oferte neconforme;
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti, Sectia a IX - a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040011, Romania, Tel. 021.3132178, Email:  tribunalul-bucuresti@just.ro, Fax:  021.4083600, 021.4083700, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040011, Romania, Tel. 021.319.51.80, Email:  infocabuc@just.ro, Fax:  021.319.51.83, Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia generala juridica - ANAF
Adresa postala:  Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050741, Romania, Tel. 021.3199680, Email:  directiajuridica.anaf@mfinante.ro, Fax:  021.3199680
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2010 11:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer