Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale, a serviciilor de intabulare si a serviciilor de evaluare a imobilelor din patrimoniul DRDP Brasov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
101.925 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TOPO SISTEM SRL
Anunt de atribuire numarul 96917/16.06.2010
Informatii anunt de participare asociat 85696
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. 021.315.01.26, Email:  licitatii@andnet.ro, Fax:  021.315.01.26, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale, a serviciilor de intabulare si a serviciilor de evaluare a imobilelor din patrimoniul DRDP Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Raza DRDP Brasov: SDN Brasov, SDN Sibiu, SDN targu Mures, SDN Miercurea Ciuc, SDN Sfantu Gheorghe
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale, a serviciilor de intabulare si a serviciilor de evaluare a imobilelor din patrimoniul DRDP Brasov
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
71351810-4-Servicii de topografie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
101, 925RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 70 Denumirea: Serv. de intoc. a doc. cadastrale, a serv. de intabulare si a serv. de evaluare a imob. din patrim
V.1) Data atribuirii contractului 5/18/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TOPO SISTEM SRL
Adresa postala:  Str.Vasile Alecsandri nr.1, jud.Bacau, Localitatea:  Moinesti, Cod postal:  605400, Romania, Tel. 0234/367934, Fax:  0234/367934
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 198739.49 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 101925.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala:  B-dul Eroilor nr.5, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500007, Romania, Tel. 0268-413741, Email:  cabv@just.ro, Fax:  0268-475146
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DRDP Brasov-Serviciul Juridic
Adresa postala:  B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Tel. 0268-547688, Email:  juridic@drdp.rdsbv.ro, Fax:  0268-547695
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2010 14:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer