Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE IARNA PE DRUMURILE JUDETENE DIN JUDETUL ALBA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.519.065 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Drumuri si poduri locale Alba S.A.
Anunt de atribuire numarul 67909/28.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 58497
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Alba
Adresa postala: Piata Ion I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Elena Galac Vitan, Tel.0258-813380, 0258-811982, Email: cjalba@cjalba.ro, achizitii@cjalba.ro, Fax: 0258-813325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE IARNA PE DRUMURILE JUDETENE DIN JUDETUL ALBA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Drumurile judetene din judetul Alba, clasificate conform H.G.R. nr.540/2000.
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE IARNA PE DRUMURILE JUDETENE DIN JUDETUL ALBA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 519, 065RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S214-285519din04.11.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 155 Denumirea: SERVICII DE INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE IARNA PE DRUMURILE JUDETENE DIN JUDETUL ALBA
V.1) Data atribuirii contractului 1/8/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Drumuri si poduri locale Alba S.A.
Adresa postala: str. Frederik Mistral nr. 3, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510110, Romania, Tel.0258-811361, Fax: 0258-814007
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2412907.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4519065.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Valoarea estimata a fost calculata avand in vedere val. serviciilor similare din ultimii 3 ani, actualizata cu indicii de inflatie stabilindu-se o medie anuala. Fiind vorba de un acord cadru incheiat pe 2 ani aceasta medie a fost multiplicata cu 2. La aceasta categorie de servicii (deszapezire si combaterea poleiului) pretul utilajelor si mijloacelor de transport reprezinta un procent de peste 60% din costurile totale; ori in anul 2008 cresterea semnificativa a pretului combustibilului si energiei cu mult peste indicele pretului de consum total a dus la costuri ridicate peste cele estimate.Avand in vedere faptul ca licitatia a avut loc in data de 15.12.2008, A.C. a atribuit acordul cadru ofertantului S.C. DPL Alba S.A. fiind depusa o singura oferta, al carui pret reprezinta raspunsul pietei. Pretul propunerii financiare nu depaseste valoarea fondurilor disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021 310 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Alba Tribunalul Alba
Adresa postala: Piata I.I.C. Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Email: cosminmunteanu@just.ro, Fax: 0258/810286, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios Consiliul judetean Alba
Adresa postala: P-ta. I.I.C.Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/813380, Email: cjalba@cjalba.ro, Fax: 0258/812694, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.03.2009 09:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer